Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Institute of Electrical and Electronics Engineers, tedy Institut pro elektrické a elektronické inženýrství, je největší světovou neziskovou profesní organizací usilující o vzestup technologií v oblasti elektrotechniky.
Jedná se o prestižní organizaci, v níž se sdružují profesionálové z více než 160 zemí světa. Jedním z nich je i docent Martin Štěpnička z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) při Ostravské univerzitě, který byl letos v lednu „povýšen“ na vyšší typ členství: Senior Member.
„Senior Member je profesní úroveň, která vyžaduje zkušenosti a odráží profesní úspěch a vyspělost. Pouze 9 % ze 428 000 členů dosáhnou této úrovně,“ píše se v dopise, který toto povýšení našeho kolegy oznamuje univerzitě.
Podle Martina Štěpničky to pro ÚVAFM znamená něco podobného, jako jiné individuální ocenění nebo zisk vyššího akademického titulu. „Individuální CV členů týmů se dnes odevzdávají u všech grantových a projektových žádostech, takže je žádoucí, aby členové týmů měli těchto položek co nejvíce, ačkoliv to samo o sobě nemusí nic garantovat. Takovéto věci se mají odrážet i v plánovaném novém hodnocení VaVaI dle připravované Metodiky 2017+,“ uvádí.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!