Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 9. 10. t.r. se uskutečnila na Pedagogické fakultě na ul. Fr. Šrámka prezentace poslední knihy Luďka Zenkla ABC intonace a sluchové analýzy, kterou vydalo pět let po smrti tohoto ostravského hudebního pedagoga nakladatelství Bärenreiter Praha v roce 2017. Celá akce, na které zahrál i na tátu zavzpomínal Zenklův syn Radim, světově proslulý mandolinista, žijící 30 let ve Spojených státech severoamerických a ze svého posledního románu Láska je víc než láska četla úryvky ostravská básnířka a spisovatelka PhDr. Lydie Romanská, vlastně vyzněla jako pocta po doc. Vladimíru Gregorovi, zakladateli ostravské katedry hudební výchovy, nejvýznamnější osobnosti tohoto ostravského pracoviště. Prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc. (1926–2012), byl v letech 1992–97 vedoucím katedry hudební výchovy. Na tomto pracovišti působil jako odborný asistent, docent a profesor od roku 1973 až do svého odchodu do důchodu v roce 2008. Pak byl externím pracovníkem až do své smrti. Nejen že se nejvíc zasloužil o akreditaci doktorského studia na katedře hudební výchovy, ale vychoval zde velké množství doktorandů (s posledním např. konzultoval v nemocnici ještě několik týdnů před smrtí). Důstojnou vzpomínku si tato významná osobnost ostravské Pedagogické fakulty velmi zasloužila.