Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na půdu Ostravské univerzity se vrací její bývalý pedagog a současný ministr zahraničních věcí, dr. Lubomír Zaorálek. 9. listopadu v 17 hodin bude mít v aule Ostravské univerzity na ulici Českobratrská přednášku na téma Jan Hus a politika.
„Jsem rád, že v rámci cyklu univerzitních kolokvií, které jsme zahájili přednáškou světově uznávaného profesora biologie Chrise Howa, můžeme přivítat na naší univerzitě dalšího vzácného hosta. Dr. Lubomír Zaorálek,  nyní ministr zahraničních věcí, nicméně v minulosti náš kolega na Ostravské univerzitě, vzpomene zajímavým způsobem Mistra Jana Husa u příležitosti 600. výroči jeho tragické smrti.  Srdečně zvu celou akademickou obec i širokou veřejnost,“ řekl rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata, který tento cyklus přednášek v dubnu letošního roku zahájil.
Na svém blogu Lubomír Zaorálek k tématu píše: „On sice tehdy neměl k dispozici média, ale byl schopen komunikovat s širokou veřejností, mluvil o společnosti, tak jak jej obklopovala, a byl ten, kdo říkal, že je třeba něco udělat pro změnu. Dokonce si myslím, že když byl v roce 1414 předvolán na koncil v Kostnici, tak vlastně byl rád, byl přesvědčen, že to je příležitost, jak tu při, jak to své téma zvednout ještě na další úrovni. Snad si opravdu i myslel, že je schopen přesvědčit ty učené v Kostnici o tom, že věci, které říká, má vyargumentované a je schopný je prosadit.“
Naladit se na toto téma můžete právě na blogu Lubomíra Zaorálka.