Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo Lékařské fakultě Ostravské univerzity akreditaci habilitačnímu řízení v oboru Ošetřovatelství.
„K udělení této akreditace je třeba prokázat nejen to, že vědecko-výzkumná i pedagogická činnost pracoviště je na nejvyšší úrovni, ale také, že tato úroveň bude zachována. Není možné akreditaci získat na základě požadovaných dvou špičkových odborníků, ale celá garantující katedra musí prokázat svou kvalitu a její udržitelnost,“ uvádí docentka Darja Jarošová, vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence OU.
Je přesvědčená, že ačkoli docentské a profesorské tituly nemají ve světě takovou tradici, jako v Česku, působí dobře i v mezinárodním prostředí. „Získat takový titul není jen několik let práce, ale celoživotní profesní profil člověka, taková první velká meta v akademické kariéře. Jde o prestižní záležitost, která je důležitá například při navazování mezinárodní spolupráce ve výzkumu,“ říká Jarošová.
Lékařská fakulta od svého vzniku urazila kus cesty. Neustále se rozšiřuje nabídka oborů, přibývají další úrovně studia a dá se čekat, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech – univerzitu totiž poprvé v její historii vede lékař profesor Jan Lata.