Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ergoterapie je zdravotnická profese pomáhající zkvalitnit funkčnost schopností různým způsobem postiženého pacienta, který se učí pečovat o sebe samého, o svou domácnost, rodinu, děti a také to, jak se opět zapojit do pracovního života a společenských i volnočasových aktivit.
Není náhoda, že zrovna Ostrava je líheň kvalitních ergoterapeutů, v západním světě uznávaný obor má své kořeny právě zde, kde v 60. a 70. letech vznikaly první cvičebny zaměřené na soběstačnost a ergoterapie se stala nedílnou součástí komplexní rehabilitační péče.
Své o tom ví Tereza Fialová, studentka navazujícího magisterského studia ergoterapie na Univerzitě Karlově. Bakalářský stupeň oboru ale vystudovala na Ostravské univerzitě: „Duší budu vždy více v Ostravě. Jsem hrozně moc ráda, že jsem bakaláře absolvovala právě tam, protože na Lékařské fakultě OU je mnoho odborníků a specialistů, kteří kladou velký důraz nejen na teoretické znalosti, ale především na praxi a ostravské nemocnice a další přilehlé rehabilitační zařízení nabízí kvalitní zázemí pro její absolvování.“
Tereza s bývalými spolužačkami a se současnými studentkami 3. ročníku bakalářského studia ergoterapie na půdě LF OU založila spolek ERGOterapeuti všem (pro více informací navštivte jejich facebookové stránky  nebo napište na e-mail ergoterapuetivsem@gmail.com), jehož hlavním cílem je zlepšení propagace této moderní disciplíny, kterou můžete studovat pouze na čtyřech univerzitách v Česku. Jednou z nich bude opět Ostravská univerzita nabízející bakalářské studium ergoterapie v prezenční formě.
Studenti se kromě oblasti psychologie seznámí s oblastí anatomie i fyziologie lidského organismu a naučí se vyšetřit pacienta, což znamená i vysokou míru praktické výuky na různých odděleních nemocnice.
O atraktivnosti oboru svědčí i velká poptávka po profesi ergoterapeuta v nemocnicích, rehabilitačních centrech, lázních, psychiatrických klinikách, domovech pro seniory či ve speciálních školách pro děti se specifickými potřebami.