Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Doktorandi Katedry dějin umění a kulturního dědictví FF OU si Vás dovolují pozvat na VII. ročník mezinárodní doktorandské konference Kreativní město II: města v interakcích, která proběhne 15. – 16. 6. 2016 v prostorách Impact Hub Ostrava.
K aktivní účasti jsou srdečně zváni doktorandi z domácích a zahraničních univerzit, jejichž studijní zaměření se pohybuje v rámci oborů kulturní dějiny, historie, urbánní dějiny, dějiny umění, architektura, hospodářské a sociální dějiny, politické dějiny, církevní dějiny, gender studies, antropologie, filozofie, sociologie, památková péče, etnografie, politická a kulturní geografie, ad.
Letošní ročník je nově otevřen i pasivním účastníkům. Pasivní účast na konferenci není podmíněna studiem doktorátu, zúčastnit se tedy mohou všichni, kteří se o danou problematiku zajímají!
Bližší informace a přihlášku naleznete na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/954909947921965/
Své dotazy zasílejte na e-mail creativecity2016@centrum.cz
Na setkání s Vámi se těší doktorandi Katedry dějin umění a kulturního dědictví FF OU