Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici. Soutěž probíhá ve třech kolech od října do dubna. Letošního ročníku Korchemu (2017/2018), který byl zaměřen na téma „Látky nezbytné pro život“, se zúčastnilo celkem 98 žáků ZŠ (67 děvčat a 31 chlapců) z 19 základních škol Moravskoslezského kraje.
Vyhodnocení 20 nejlepších Korchemáků se uskutečnilo ve středu 16. 5. 2018 na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Podobně, jako i v minulých letech, byla tato akce spojena s chemickou show, které se zúčastnili vybraní žáci ZŠ za doprovodu svých učitelů. Letos se všichni nechali společně unášet fantazií a demonstrované pokusy byly spojeny s vývojem planety Země. Takže byla k vidění sopečná činnost, dále vývoj života v oceánech (žížalky v roztoku, difúze thiokynatanu draselného a žluté krevní soli do chloridu železitého), vznik prvotní atmosféry (plyny CO2, O2, vodní pára,…), uhlí (saze unikající zapálením acetylenu), obrovské rostliny a živočichy (pokusy sloní pasta, had), náraz asteroidu (jodičnanové hodiny = „světlo“ se náhle mění „v tmu“), hromy, blesky (hořící hořčík), duha (hra s indikátory thymolftaleinem, fenolftaleinem a p-nitrofenolem) a tikající hodiny (barevné hodiny) pro naši modrou planetu Zemi (korál z modré skalice, pokus demonstrující zeměkouli). Všichni vyhodnocení žáci obdrželi diplom, tašku s propagačními předměty Ostravské univerzity, karetní hry s chemickou tematikou (Pexesotrio, Černý Petr, Kvarteto), příručku domácích pokusů a minisoupravu Mladý Chemik. Pět nejúspěšnějších soutěžících získalo také vědomostní hry. Zvláštní cena (stolní kalendář s efektními pokusy) byla udělena za nejkrásnější tričko vyrobené z přírodního barviva kurkuminu obsaženého v kurkumě.
Ze zájmu a nadšení žáků je patrné, že řešení netradičních motivačních úloh je baví. Během řešení úloh žáci pracují s informačními zdroji, učí se vyhledávat a třídit informace. Každé kolo obsahuje i praktickou úlohu, při které žáci rozvíjejí svou kreativitu a manuální dovednosti. Pevně věříme, že touto soutěží prohloubíme anebo i probudíme u žáků zájem o tento nádherný a zajímavý přírodovědný obor, jakým chemie je!
Už dnes se můžete těšit na další ročník soutěže, tentokrát s názvem „Uhlík základ života“.
Na závěr akce byli všichni přítomní pozváni na další popularizační aktivity katedry chemie (Přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, Jsme Ostravská!!!, Noc vědců, Mikulášská besídka) a byli informováni o připravovaném projektu, který je zaměřený na nové trendy v chemickém vzdělávání.