Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Everyday revolutions in Southern and Eastern Europe
„Každodenní revoluce v jižní a východní Evropě“, takto by se dal přeložit název konference, kterou pořádali členové katedry sociologie University of Manchester ve spolupráci s Whitworth art galery. Této konference se aktivně zúčastnila Dr.Šobáňová z katedry sociologie, a to jak s příspěvkem „Working with the Homeless: In search of good practice“, tak zorganizováním workshopu s názvem „Where do I stand – social exclusion in everyday life“.
Tato konference byla zorganizována v souvislosti se stým výročím revoluce v roce 1917. Spíše než o oslavu revoluce však realizátorům šlo o uvědomění si toho, že velké politické a sociální změny lze dělat i běžnými aktivitami v životě každého z nás. Proto v rámci konference vystoupili lidé, kteří se snažili představit projekty, aktivity, ideje a nápady toho, jak lze právě pomocí „každodenní revoluce“ realizovat různé myšlenky lidového protestu, aktivismu, aj. Regionální zaměření jižní a východní Evropy bylo zvoleno proto, že tyto země v současné době čelí podobným výzvám a mohou se navzájem inspirovat a podporovat.
Tento koncept konference bylo poměrně jedinečným skloubením akademického světa a každodenních aktivit, které mohou být realizovány jak jednotlivci, tak třeba neziskovými organizacemi či jinými subjekty. Prolnutím těchto dvou světů pak vznikají myšlenky a aktivity, které mohou významně ovlivnit pohled na sociální, hospodářské, politické a kulturní problémy soudobé společnosti.
Za katedru sociologie se této konference zúčastnila Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.