Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jako každoročně i v letošním roce proběhla mezinárodní vědecká konference pořádaná partnerskou univerzitou ERIS. Hostitelem byla v termínu 12.-13.10.2017 Katolická univerzita v Lille, Institut Social de Lille. Tématem mezinárodního sympozia byla sociální práce a minority ve světě s názvem „Social Work and Minorities in the World“. Úvodního slova se ujali představitelé Katolické univerzity v Lille, prorektor univerzity Nicolas Vaillant a ředitelka institutu Agnés Vinchon společně s prezidentem Evropského výzkumného institutu prof. Oldřichem Chytilem z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Během dvou dnů byla diskutována témata týkající se různých pohledů na minority, například etnické minority, lingvistické minority, sexuální minority, senioři nebo osoby s disabilitou. Více o obsahu napoví přiložený program konference.
Z Fakulty sociálních studií přispěli do bohatého odborného programu svým příspěvkem Dr. Monika Chrenková a Mgr. Alena Vaňharová, jako členky týmu Studentské grantové soutěže s tématem: Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě (Survey of means of participation of underage children in procedure of upbringing and alimentation). Prezentovali dílčí výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit způsob participace nezletilých dětí v soudních řízeních o výchově a výživě a současně, zda je názor nezletilých dětí zohledněn při rozhodování soudu. Zjištění názoru dítěte je nedílnou součástí poznání nejlepšího zájmu dítěte, což je výkladové pravidlo používané ve veškerých rozhodnutích dítěte se týkajících.
Konference se setkala se zájmem a bohatou účastí nejen zástupců participujících univerzit, ale i studentů Univerzity v Lille. Příští ERIS konference proběhne 8.-9.10.2018 v rakouském Dornbirnu.
Marie Špiláčková
Odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU
Evropský výzkumný institut sociální práce