Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Koncert otevře také VII. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity a zároveň zahájí XVIII. Cyklus komorních koncertů pořádaných agenturou Presto. Je věnován 100. výročí vzniku republiky a účinkovat na něm budou pedagogové klavírní katedry Fakulty umění Lukáš Michel, Eliška Novotná, Alexandr Starý a Jana Vondráčková, ale také náš klavírní fenomén Prof. Ivan Klánský. V jejich podání zazní klavírní drahokamy zakladatele naší národní hudby Bedřicha Smetany – Vltava a Šárka pro čtyřruční klavír, výběr z Českých tanců, Etuda C dur, Bagately a Impromptus,Tři salonní polky či Koncertní Etuda gis mol Na břehu mořském.
Profesor Ivan Klánský je patrně nejuznávanějším českým klavíristou současnosti. Nejen díky své jedinečné hře, ale i díky pedagogické činnosti, jež dala světu nastupující klavírní hvězdy Ivo Kahánka či Martina Kasíka, studovala u něj i Eliška Novotná, která učí právě na Fakultě umění. V květnu pan Klánský oslavil sedmdesátiny, mimo jiné recitálem v Rudolfinu, a byl oceněn Granátovou hvězdou Bohemian Heritage fund. Oslava nyní pokračuje unikátním koncertem s jeho kolegy z Ostravské univerzity. Mezi českými hudebníky je tento děkan HAMU znám i díky své fenomenální paměti na jízdní řády a schopnosti nacházet nejvýhodnější spojení po celém světě. “Mám takovou cestovní kancelář pro hudebníky,” usmívá se. “Hudba je spíše emotivní a fantazijní, racionalitu a řád mi nahrazují jízdní řády,” říká.
Věřím, že tento příjemný podvečer by potěšil také Vás.
Pro studenty a pracovníky OU je tento koncert, který snímá Český rozhlas, za symbolickou cenu 50 Kč. Vstupenku je možno zakoupit v Informačním centru nebo před koncertem na místě.
Blíže na http://www.agenturapresto.cz