Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V červnu jsme v rámci programu Erasmus+ navštívily Biblioteku Uniwersytetu Gdanskiego. Knihovní fond má kolem 1,5 milionu knihovních jednotek. Z toho 938.725 knih, 301.424 ročníků časopisů a 160.807 jednotek ve speciálních fondech. Odebírají 6.751 časopiseckých titulů. Knihovna patří mezi 17 polských institucí mající právo povinného výtisku. V knihovně pracuje 150 lidí.

Gdańsk se nachází v severním Polsku v oblasti Pomoří. Spolu s Gdyní a Sopoty tvoří tzv. Trojměstí, tedy tři vzájemně propojená města. Gdaňsk je významný námořní přístav.

Centrální knihovna se nachází v Baltickém univerzitním kampusu a je obklopena budovami jednotlivých fakult. Nová budova knihovny byla dokončena v roce 2006 a zaujme svým moderním vzhledem a velkorysým členěním vnitřních prostor.

Naši milí polští kolegové nás přivítali velmi vlídně a vstřícně a měli pro nás připraven zajímavý denní program. Seznámily jsme se s provozem všech oddělení knihovny, navštívily jsme jednotlivá pracoviště. Měly jsme možnost srovnání našich služeb a našich pracovních postupů s našimi polskými kolegy. Pilně jsme vše studovaly.

Vedení knihovny pro nás připravilo exkurzi do Evropského centra Solidarity. ECS je nádherná moderní budova, je to vlastně muzeum, jehož součástí je archiv, knihovna a mediatéka. Toto muzeum slouží pro aktivní vzdělávání, vědu a kulturu a je zaměřeno na odborové hnutí Solidarita a jeho historii.

A protože život není jenom práce, v osobním volnu jsme navštívily muzeum jantaru, ostrov Hel, Sopoty, kde se někteří nadšenci už koupali v moři, ale my jsme se k nim nepřidaly.

Také jsme nasedly do vlaku a zajely na středověký křižácký hrad Malbork.

A co říci závěrem?

Naším pobytem na Erasmu jsme byly nadšeny. Nádherná knihovna, krásné město a okolí, spousta zajímavých památek. Příjemní lidé, dobré jídlo a na každém kroku je znát, jak jsou Poláci hrdí na svou kulturu.

Náš dík také patří paní Ing. Karině Dráberové, která se postarala o náš bezproblémový výjezd.

Bc. Jana Weissmannová, oddělení akvizice

Milena Žytková, studovna FF