Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Skončil čtvrtý ročník Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum, který byl věnován osobnostem a dílu Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů.
Mimořádnému zájmu pedagogů Základních uměleckých škol nejen Moravskoslezského kraje se těšil letošní ročník Festivalu, který proběhl ve dnech 1. a 2. února 2019. Přijelo 46 učitelů klavíru, kteří vyslechli interpretační seminář vedený Ivo Kahánkem, přednášku o klavírním díle Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů z pera Ivany Kaliny Tabak a mnozí z nich také koncert ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava. Byl to jistě oblíbený Martinů, který přitáhl takovou pozornost. Vždyť i dětí, které hrály na semináři a na závěrečném koncertě, bylo dvacet! Úspěch Festivalu ale jednoznačně spočívá především ve způsobu výuky klavíristy Ivo Kahánka, který s mimořádným citem pro dětskou duši a s jasnou hudební představou inspiroval všechny přítomné. Bezesporu také nově udělená akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogů přispěla k hojné účasti publika. V něm samozřejmě zasedli také naši studenti, někteří z nich také konzultovali svá provedení skladeb Martinů a Kaprálové na interpretačním semináři a poté si vyzkoušeli atmosféru natáčení v rozhlasovém studiu. Velmi nás těší, že z řad studentů a absolventů Katedry klávesových nástrojů přicházejí pedagogové, kteří svou aktivní přítomností na Festivalu deklarují velký zájem o umělecko-pedagogickou problematiku a neváhají se dále vzdělávat.
Celý projekt pořádá Katedra klávesových nástrojů ve spolupráci s výtvarnými ateliéry Fakulty umění a s Českým rozhlasem. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a hladkém chodu Festivalu. Pevně věříme, že i prostřednictvím takových programů se Ostravská univerzita dostává do hlubšího povědomí kulturní veřejnosti a stává se významným faktorem na poli zkvalitňování vzdělání v celém regionu. Těší nás důvěra, se kterou se na nás obracejí kolegové nejen ze Základních uměleckých škol, ale také z konzervatoří. Doufáme, že je opět v takovém počtu přivítáme i za rok při pátém ročníku Festivalu Graduss ad Parnassum.
Reportáž České televize: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030201-udalosti-v-regionech/obsah/672648-klavirni-virtuos-uci-male-talenty
Za organizační tým Eliška Novotná