Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V samotném závěru zimního semestru proběhl na Fakultě umění 5. ročník Festivalu zaměřeného na klavírní literaturu, pedagogiku a interpretaci. Letošní ročník byl věnován českým klasikům. Hlavním lektorem klavírního semináře byl pedagog hudebního gymnázia a AMU v Praze Lukáš Klánský. Pracoval s jedenácti dětmi ze ZUŠ převážně z Havířova, ale také z Třince, Hlučína, Bohumína a Zlína a se studentkami z Katedry klávesových nástrojů FU OU Šárkou BaštovouŠárkou Chaloupkovou. Lukáš Klánský vystoupil na tomto ročníku v trojroli – pedagoga, přednášejícího a interpreta. Pro přítomné pedagogy ZUŠ, studenty a návštěvníky přednášel o životě a díle Jana Václava Hugo Voříška a jeho dvě skladby také zahrál v závěru koncertu. Lukáš Klánský je nejen vynikající klavírista, ale také dirigent. Během semináře jsme byli vícekrát svědky jeho precizní instrumentální představy přesahující rámec klavíru a také trefného srovnání orchestrálních a klavírních kompozic J. V. H. Voříška během přednášky. Druhou přednášející byla Lenka Hejnová z Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, která nám byla průvodkyní celou epochou hudebního klasicismu se zaměřením na české autory. Tomuto tématu věnovala svou disertační práci, což bylo znát na velice přehledně vedené přednášce doplněné hudebními ukázkami. Program festivalu vyvrcholil již tradičně koncertem, který letos otevřeli společně Eliška NovotnáLukáš Michel – pedagogové KKN FU OU – kteří stojí v pozadí celé organizace festivalu. Po zaznění Tomáškovy Ouvertury pro čtyřruční klavír se na pódiu vystřídali téměř všichni malí klavíristé, vystoupily studentky katedry a na závěr zahrál Lukáš Klánský. Milou průvodkyní celým večerem byla paní Kateřina Michlová, také díky jejímu slovu získal koncert slavnostní rámec a příjemnou atmosféru. Jako již tradičně koncert snímal Český rozhlas Ostrava, takže se v blízké budoucnosti můžeme těšit na vysílání.
Jak už to tak bývá, ne všichni zúčastnění jsou vidět na pódiu. Katedra klávesových nástrojů na tomto projektu už od samého začátku úzce spolupracuje s výtvarnou částí Fakulty umění. I letos jsme se mohli spolehnout na práci studentky Lenky Krchňavé, která připravila plakáty a pozvánky, z vlastní iniciativy navrhla a vyrobila milé dárky pro účinkující a svůj výtvarný um vtiskla také do certifikátů pro děti a pedagogy. Poděkování patří také kolegyni Denise Jánské, která zajišťuje natáčení a archivaci všech výstupů festivalu a letos byla spolu se dvěma ochotnými kameramany přítomna osobně celému průběhu festivalu. Doplňkovou iniciativou byla nabídka not z nakladatelství Gioia. Paní Eva Doušová opět přivezla zajímavé tituly ať už z dílny svého manžela skladatele Eduarda Douši, tak skladby z pera mladých autorů věnujících se literatuře pro děti, i osvědčené klasiky jako je Luboš Sluka. Jeho dílo bylo ostatně náplní úplně prvního ročníku festivalu Gradus ad Parnassum, hlavním lektorem byl tehdy prof. Ivan Klánský – otec Lukáše – letošního přednášejícího. I festival Gradus ad Parnassum už má své oblouky a historii, na které může stavět. A jakým obloukem se přeneseme k příštímu ročníku? Využijeme jedinečné příležitosti konzultace s žijícím autorem, který k nám opakovaně přijíždí, a prostřednictvím šestého ročníku mu popřejeme vše nejlepší k životnímu jubileu. Těšme se na povídání a hraní s panem Eduardem Doušou!
Foto: Michaela Weimann