Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pátek 26. května 2017 od 15 hodin se v Kanceláři pro umění na Českobratrské ulici (PLATO Ostrava) bude konat debata o roli, jakou mohou zastávat vysoké umělecké školy ve změně přístupu k sochařství. Účast přislíbili Tomáš Vaněk (rektor AVU), Milan Houser (děkan FaVU VUT), František Kowolowski (děkan FU OU), Jaroslav Koléšek (vedoucí katedry sochařství, FU OU), Tomáš Hlavina (Ateliér sochařství II/ škola Tomáše Hlaviny, AVU), Michal Gabriel (Ateliér sochařství 1, FaVU VUT), Dominik Lang a Edith Jeřábková (Ateliér sochařství, VŠUP) a Marek Pokorný (ředitel PLATO Ostrava). Diskuzi bude moderovat Iva Málková.
Sochařství patřilo před několika desítkami let k prestižním uměleckým disciplínám. Situace se ale v posledních 25 letech radikálně změnila. Převaha (post)konceptuálních přístupů a reflexe nových médií sochařství nepřály. Nyní jsme ale svědky nejen obnoveného zájmu o umění ve veřejném prostoru, ale i pozoruhodného obratu k soše mezi mladšími umělci v Česku i v zahraničí.
Jak ale dnes sochařství vyučovat? Je ještě vůbec myslitelné opírat se o jeho řemeslné předpoklady? A můžeme vůbec mluvit o budoucnosti sochařství jako samostatné tvůrčí oblasti?
Debata doplňuje výstavní projekt „Dočasný depozitář – socha: případová studie 1“ představující díla umělců z Česka, Polska, Slovenska, Nizozemska i USA. Výstavu můžete v Kanceláři pro umění na Českobratrské ulici navštívit do 4. června.