Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity potvrdila na Mezinárodní konferenci České společnosti pro hudební vědu, konané 27. a 28. listopadu 2015 v Praze, že představuje pracoviště, které je u široké odborné veřejnosti dlouhodobě chápáno jako excelentní centrum muzikologického výzkumu. Jedna z jejich klíčových osobností – muzikolog a hudební pedagog prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., byl na valné hromadě společnosti (pořádané v rámci sympózia) zvolen pro nadcházející tříleté funkční období jejím předsedou. Mandát získal od výboru zahrnujícího mj. členy Hudebního oddělení Etnologického ústavu Akademie věd ČR, muzikologických kateder v Praze, Brně a Olomouci či Českého muzea hudby. Na post místopředsedy byl (vedle pražského muzikologa Mgr. Jana Baťi, Ph.D.) navíc zvolen další zástupce ostravské katedry hudební výchovy, student jejího doktorského oboru Hudební teorie a pedagogika Mgr. Petr Lyko, Ph.D., který tak v této funkci započne již své třetí funkční období.

Členové katedry hudební výchovy nezůstali stranou ani vlastního konferenčního jednání. Referáty jejich čtyř zástupců prezentovaly problematiku z oblasti hudební regionalistiky, organologie a hudební teorie, tedy disciplín, které patří k tradičnímu odbornému zaměření pracoviště, stejně jako i Centra studií regionální hudební kultury (CSRHK), které pod katedrou funguje, a v jehož čele stojí právě prof. Steinmetz. Ten přítomné seznámil s fenoménem hudební kultury ostravských Němců v prvorepublikovém období; PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., současný vedoucí pracoviště, pak ve stejném teritoriálním a časovém kontextu analyzoval specifika všeobecné, odborné hudební výchovy, hudebních lidovýchovných a popularizačních aktivit; PhDr. David Kozel, Ph.D., prezentoval rozbor narativní vrstvy Sonáty pro sólovou violu Josefa Schreibera a Dr. Lyko reflektoval otázku vztahu dvou varhanářských paradigmat na území českých zemí v letech 1918-1938. Vystoupení ostravských kolegů doplnila i vedoucí oddělení společenských a přírodních věd Ostravského muzea Mgr. Lenka Černíková, Ph.D., která je taktéž absolventkou zmíněného doktorského studijního oboru katedry hudební výchovy PdF OU.

Nové vedení společnosti si jako jeden z prvořadých cílů vytyčilo dosažení většího mezinárodního propojení svých aktivit, a to zejména ve spolupráci s odbornými institucemi a vědeckými společnostmi zemí střední Evropy. Ostravští akademici se proto budou snažit nabídnout i své město jako geograficky, kulturně a historicky vhodné místo pro vzájemná setkávání s domácími i zahraničními kolegy a navazování mezinárodní odborné spolupráce. Neméně důležitým úkolem bude ale i uchování a rozvoj co nejširšího zastoupení muzikologických institucí v rámci České republiky. Třetím cílem nadcházejícího funkčního období pak bude rozvoj a zintenzivnění participace studentů na chodu společnosti a jejich odborných aktivitách.

Petr Lyko

Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (vlevo) a Mgr. Petr Lyko, Ph.D., na pracovišti katedry hudební výchovy PdF OU (foto: Jiří Kusák)

Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (vlevo) a Mgr. Petr Lyko, Ph.D., na pracovišti katedry hudební výchovy PdF OU (foto: Jiří Kusák)