Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

30 posluchaček, kterým se podařilo úspěšně absolvovat všechny čtyři semestry, získalo z rukou děkana Pedagogické fakulty doc. Tomáše Jarmary osvědčení a také balíček od univerzity například s časopisem NOVUM_OU a CD Bohuslava Martinů a Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, který tomuto setkání dodával slavnostní atmosféru.
Jak uvádí vedoucí Centra dalšího vzdělávání PaedDr. Tomáš Bouda, studium bylo úspěšné, protože bylo zajímavé, obohacující a sbližující. „Lidé v důchodovém věku mají často odložené zájmy, které při práci nestíhali. Zároveň jim ale studium dává pocit vzájemnosti,“ uvádí důvody, proč se senioři rozhodnou studovat na Univerzitě třetího věku. „Studenti si hodně považují také toho, že Ostravská univerzita tyto kurzy neodbývá – jde o mladý projekt, a proto všichni mí kolegové, kteří na U3V vyučují, to berou jako novou výzvu a pracují s velkým nasazením,“ dodává.
Tentokrát se ve čtyřech semestrech studovala témata Vývoj anglické literatury a hudby, Česká hudba v minulosti a přítomnosti, Sladká Francie známá i neznámá a Český jazyk a literatura v minulosti a dnes a v nabídce byly také kurzy angličtiny. Slavnostní ukončení tohoto cyklu přednášek se konalo 7. května na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Na příští cyklus přednášek se zájemci mohou hlásit do konce června a jsou připravena témata Hudba na periférii… aneb průvodce „jinou“ hudbou I a II, Psychologie (ne)všedního života, Osobní finance snadno a rychle. Nabídka jazykových kurzů byla letos rozšířena i o němčinu. Více informací k nabízeným oborům naleznete na webu Pedagogické fakulty OU.