Bohatá nabídka e-zdrojů, na kterou jste zvyklí, pokračuje i v letošním roce. Ostravská univerzita má s podporou národního licenčního centra CzechElib přístup k 31 licencovaným zdrojům a k on-line knihovně českých e-knih Bookport.

Přinášíme však i novinky, a to přístup do tří nových zajímavých zdrojů.

1.       Amboss

Faktografická databáze z oblasti lékařství a ošetřovatelství je určená pro studenty medicíny a pro lékaře. Obsahuje přes 1 200 plných textů medicínských článků a přes 5 000 Q&A z oblasti lékařství. Pro práci off-line je možné využít aplikaci do mobilních zařízení (Android, iOS). Přístup je na základě osobní registrace a platného kódu. Kódy jsou k dispozici pro studenty a zaměstnance LF na požádání (kontakt sarka.kostecka@osu.cz ).

2.       Human Kinetics Library

Tento zdroj poskytuje on-line přístup k více než 150 e-knihám vydavatelství Human Kinetics, které jsou zaměřeny na oblast pohybových a sportovních aktivit, kineziologie, fyziologie a podobně. Obsah knih je rozšířen o 200 videí. Doporučujeme nejen studentům a akademickým pracovníkům Katedry lidského pohybu.

3.       Infobanka ČTK

Databázi zpráv České tiskové kanceláře můžete využívat pouze v prostorách studovny časopisů. Přístup je na základě přístupového jména a hesla, nutno využít určený počítač v dané studovně.

 

Seznam všech dostupných předplacených zdrojů Ostravské univerzity najdete na webových stránkách knihovny. Všechny předplacené zdroje jsou přístupné pro studenty a zaměstnance Ostravské univerzity včetně možnosti vzdáleného přístupu.

Pro prohledávání všech e-zdrojů na základě jednoho dotazu využijte službu EDS (EBSCO Discovery Service). Z jednoho rozhraní a pomocí jednoho dotazu tak můžete prohledávat časopisecké články a e-knihy. Pro seznámení s tímto nástrojem můžete využít naše stručné videonávody.

I v letošním roce můžete využívat e-knihy z oblíbené online knihovny Bookport. Změnil se však její rozsah. Přístupné jsou e-knihy pouze z kolekcí business, medicína, technika, pedagogika, psychologie a společenské vědy. Máme tedy přístup do více než 4 tisíc e-knih z vydavatelství Grada, Galén, Karolinum, Masarykova univerzita a další.

Pro přihlášení je nutné identifikovat se pomocí služby eduID a jména a hesla do Portálu OU. Tituly, které jsou součástí licence si zobrazíme zadáním „zobrazit předplacené tituly“. Online knihovna Bookport je pouze pro online čtení. Po stažení aplikace Bookport, kterou je možné mít autorizovanou až na třech zařízeních, můžete číst e-knihy i off-line. Najednou můžete mít staženo maximálně šest titulů, čtení není nijak časově omezeno. Vyhledávat e-knihy z Bookportu můžete i prostřednictvím našeho katalogu: BOOKPORT ebooks

Kromě zmíněných e-zdrojů a online knihovny Bookport můžete využívat rozšířenou nabídku českých i zahraničních e-knih, které máme zakoupeny trvale. Dostupné e-knihy naleznete v katalogu knihovny, v EDS, ale také na platformě jednotlivých vydavatelů. Na platformě vydavatelů můžete najít spoustu e-knih, které jsou k dispozici volně v režimu Open Access. Bližší informace o e-knihách jsou uvedeny na webu knihovny.

 

Potřebujete ověřit, zda máme přístup ke konkrétnímu časopisu či zda existuje dostupná e-verze knihy? Využijte konzultační službu „Kde najdu“, rádi vám pomůžeme.