Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 29.–30. 5. 2014 se v Aule Ostravské univerzity konal pod záštitou děkana Pedagogické fakulty doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. 32. ročník významné muzikologické konference Janáčkiana, pořádané Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Mezinárodním hudebním festivalem Janáčkův Máj.

Dvoudenní mezinárodní setkání muzikologů (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Anglie) se vzhledem k aktuálnímu Roku české hudby věnovalo třem tématům: Česká hudba a svět (jubilea), L. Janáček – včera, dnes a zítra, Hudba v regionech – regiony v hudbě? Do Ostravy zavítalo celkem 22 přihlášených účastníků, součástí konference byla také doktorandská sekce (taktéž 22 účastníků), o které referujeme v samostatném článku.

Konferenční jednání slavnostně zahájil za organizační výbor prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. Následoval uvítací projev vedoucího katedry hudební výchovy PhDr. Jiřího Kusáka, Ph.D., jenž zdůraznil výjimečnost této konference, a to nejen z pohledu kontinuity jejího konání od roku 1977, ale i nesporné kvality. Vedení Pedagogické fakulty reprezentovala paní proděkanka doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. s mj. příznačným poukazem na nenahraditelnost osobního setkání muzikologické veřejnosti v době kvantifikovaného hodnocení vědeckých výstupů. Závěrem uvítacích proslovů vystoupil ředitel Janáčkova Máje Mgr. Jaromír Javůrek. Před samotným začátkem konferenčního jednání zazněly skladby G. B. Pergolesiho (Eia Mater z kantáty  Stabat Mater) a A. Dvořáka (Hospodin jest můj pastýř z cyklu Biblické písně) v podání studentek katedry hudební výchovy Zuzany Krchákové – zpěv, Olesie Adamovich – klavír.

Z úvodních referátů upozorněme na příspěvek prof. Johna Tyrrella z Cardiff University, předního světového znalce Janáčkova díla, autora jediné moderní janáčkovské monografie. Prof. Tyrrell se interpretačně originálně věnoval vztahu L. Janáčka k baletu, což doložil identifikací baletních prvků v operách Výlet pana Broučka do Měsíce a Příhodách lišky Bystroušky, stejně tak v případě baletu Louskáček P. I. Čajkovského. Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. podal analytickou a estetickou sondu do problematiky verismu u L. Janáčka. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. detailně prezentoval okolnosti vzniku a geneze Janáčkovy Sinfonietty. Sociologický rozměr janáčkovskému bádání dodala PhDr. Helena Havlíková statistickou sondou do provádění Janáčkových oper u nás a v zahraničí. Zde musíme poznamenat, že česká divadla zůstávají dílu Mistra hodně dlužna. Závěrečným referátem úvodní sekce bylo vystoupení prof. PhDr. Miloše Schnierera k problematice české orchestrální tvorby J. Suka, V. Nováka a O. Ostrčila s vyzdvižením originálnosti těchto skladatelů v oblasti polyfonní práce. Tematickou pestrost a badatelský přínos konference potvrdily i další referáty obou konferenčních dnů, s jejichž písemnou podobou se budou moci případní zájemci seznámit v připravovaném tištěném sborníku.   Autor: David Kozel

Účastníci konference

Účastníci konference


Účastníci konference

Účastníci konference


Účastníci konference

Účastníci konference


Účastníci konference

Účastníci konference


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vystoupení studentů

Vystoupení studentů