Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,

s velkým obdivem sleduji všechny dobrovolnické aktivity, za kterými stojí lidé z naší univerzity. A jsem hrdý na naše studenty i zaměstnance, kteří se ve zcela nové situaci velmi rychle zorientovali a začali podnikat kroky, kterými významně pomáhají společnosti i jednotlivcům celou situaci zvládat.

Pro všechny, kteří by se chtěli zapojit nebo naopak pomoc využít, jsme připravili přehled všech dobrovolnických a dalších aktivit, za kterými stojí lidé z Ostravské univerzity. Budeme jej v čase aktualizovat, abyste právě zde vždy našli přehled fungujících forem pomoci.

Věřím, že i díky vám všem, kteří pomáháte, se společnosti podaří pandemii zvládnout a vyváznout z ní s co nejmenšími šrámy.

Srdečně
Jan Lata

Formy pomoci Ostravské univerzity v nouzovém stavu v souvislosti s šířením nemoci COVID-19

 1. Pro koordinaci všech dobrovolnických aktivit a kontakt s veřejností vznikl nový web pomahame.osu.cz, který slouží jako rozcestník pro zájemce o dobrovolnictví i pro ty, kteří pomoc vyhledávají. Pokud tedy chcete i vy pomáhat, nebo potřebujete využít nějaké formy pomoci, kontakty hledejte právě zde. Tento portál spravuje Poradenské centrum Ostravské univerzity, které pak obě strany podle potřeb propojuje.
 2. Dobrovolníci z řad studentů Lékařské fakulty OU – ještě před vyhlášením pracovní povinnosti se studenti LF OU mobilizovali, vytvořili koordinační tým zejména z řad zástupců Studentské komory Akademického senátu LF OU a začali zprostředkovávat dobrovolnickou pomoc ve zdravotnických (i dalších) zařízeních. V současnosti pomáhá 250 studentů LF OU z oborů, jako je Všeobecné lékařství, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Ochrana veřejného zdraví, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Zdravotní laborant, Nutriční terapeut nebo Biomedicínský technik. Zároveň se studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství zasadili o výrobu 500 ochranných štítů díky financím, který vybrali na akci Medické půlení, která je již tradičně spjatá s dobročinností (více informací zde).
 3. Dobrovolníci z řad studentů Fakulty sociálních studií – nejen v rámci pracovní povinnosti, ale také nad její rámec pomáhají také studenti FSS, kteří dochází do domovů pro seniory, pomáhají v Charitě, Armádě spásy a podobně.
 4. Dotazníkové šetření:
  1. Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR – Katedra psychologie Filozofické fakulty OU ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou spustila dotazníkové šetření, které zkoumá změny psychického stavu osob v souvislosti s pandemií – ideální je vyplnit ho vícekrát s časovým rozestupem, což se vám samo připomene prostřednictvím emailu: https://forms.gle/22RLrZk7yLjR8UM6A
  2. Vnímání současné situace související se šířením koronavirové infekce: dotazníkové šetření Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které se zaměřuje na vnímání pandemie a dopady na život lidí: https://www.click4survey.cz/s4/33909/9938e55f
 5. Iniciativy jednotlivců na Filozofické fakultě – Studentka Filozofické fakulty Ostravské univerzity například nahrává online bohoslužby a písně pro věřící, někteří doktorandi a vyučující Katedry českého jazyka poskytují online konverzační lekce češtiny zahraničním studentům ubytovaným na kolejích.
 6. Tým Dobrovolníci OU – dobrovolnická skupina, která pracuje v prostorách Galerie PLATO a zaměřuje se na pokrytí akutních potřeb jedinců i organizací – šití roušek (k dnešnímu dni vydáno cca 2600 roušek organizacím, jako jsou domovy pro seniory, Armáda spásy, LDN, a podobně), obstarávání nákupů pro ohrožené osoby (seniory, chronicky nemocné osoby, apod.), hlídání dětí a další pomoc podle individuálních potřeb. Tato skupina v současnosti čítá asi 15 stálých členů, ale zapojuje desítky dalších studentů. Podpořit jejich aktivity mohou zájemci buď přímým zapojením nebo finančně na transparentní účet 2301795483/2010 (viz video).
 7. Hlídání dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava – Studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity hlídají děti zdravotníků z Fakultní nemocnice Ostrava v rámci své praxe a nabízejí pro ně i doučování. Jedná se o formu praxe (tzv. reciproční aktivity), do které je zatím zapojeno celkem 25 studentů. Požadavky přichází přímo od jednotlivých zaměstnanců FNO prostřednictvím jejich intranetu a studenti se potom k jednotlivým poptávkám hlásí. Obvykle se najde zájemce z řad studentů už v řádu hodin.
 8. Hlídání dětí zaměstnanců Ostravské univerzity – Další studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pomáhají jako dobrovolníci s hlídáním dětí zaměstnanců OU. V budově Welcome centre (Mlýnská 5) vznikla improvizovaná školka pro malé skupinky dětí ve věku od 6 do 14 let. Momentálně je zde 5 dětí, které mají na starost dvě studentky. S dalšími zájemci se jedná a předpokládá se rozšíření této služby.
 9. Haló, nejste v tom sami! – Společnost Residomo spolu s Ostravskou univerzitou připravila pro studenty možnost placené brigády, kdy studenti oborů příbuzných psychologii telefonují seniorům, kteří bydlí v bytech Residomo a nabízejí jim rady i případné zprostředkování pomoci. Zatím je zapojeno 19 studentů, kteří dosud stihli obvolat 1 500 seniorů.
 10. Dobrovolník na telefonu: Další studenti Ostravské univerzity jako dobrovolníci telefonují klientům vybraných zařízení sociálních služeb a nabízejí seniorům možnost popovídat si po telefonu. Suplují tak dobrovolníky, kteří do domovů pro seniory docházejí, ale teď kvůli pandemii nemohou, ale také personál, který se seniory nemůže ze stejných důvodů trávit čas navíc. Podrobnosti o projektu najdete ve článku Dobrovolník na telefonu.

Nově připravovaný projekt: Telefonní linka pomoci Ostravské univerzity

Ostravská univerzita plánuje spustit telefonní linku pomoci. Sloužila by nejen pro seniory, kteří jsou klienty sociálních služeb, ale také pro seniorské studenty Univerzity třetího věku na Ostravské univerzitě i pro dobrovolníky z řad studentů, kteří pomáhají v první linii (například v nemocnicích) a jsou tak vystaveni vyšší míře psychické zátěže.

Speciálně vyškolení studenti Ostravské univerzity by pod dohledem supervizora prostřednictvím telefonických rozhovorů nabídli seniorům (klientům sociálních služeb a studentům Univerzity třetího věku) laickou pomoc, možnost si popovídat. Zároveň v případě potřeb zprostředkují odbornou pomoc  – například propojení s příslušnou neziskovou organizací.

Pro studenty-dobrovolníky by linka sloužila v případě, že by se potýkali s psychickými problémy v souvislosti s vysokou psychickou zátěží, studenti by je pak dokázali nasměrovat na konkrétní služby Poradenského centra nebo příslušné neziskové organizace.