Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 6. 11. – 7. 12. 2017 se na Fakultě sociálních studií uskutečnil projekt bilaterální spolupráce s názvem Interkulturní projektový management. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity je partnerem FH Campus Wien a Hochschule München v rámci evropského magisterského studijního programu „Sociální práce a sociální ekonomika“. Spolupráce univerzit spočívá ve studijní specializaci Joint Degree, v mobilitě učitelů
a v realizaci odborných exkurzí studentů. V rámci tohoto projektu se uskutečnila exkurze osmi českých studentů ve Vídni, ale také dvanácti rakouských a pěti německých studentů v Ostravě, ke kterým se přidali tři studenti z programu Erasmus+. Odborný program na FSS zahrnoval přednášky zaměřené na sociální politiku, sociální práci, sociální ekonomiku
a projektový management. Zahraniční studenti absolvovali exkurze ve třech organizacích sociální práce v Ostravě. Organizace si mohli předem vybrat z vytvořeného studijního materiálu osmi organizací sociální práce, který umožnil efektivní rozdělení do týmu podle priorit každého studenta. Odborníci z praxe z organizací Renarkon, o. p. s, Spirály, o.p.s. a Diecézní charity ostravsko-opavské, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klubík poskytovali studentům průběžné konzultace. Studenti následně vypracovali pro tyto organizace návrhy projektů, které prezentovali studentům, vyučujícím a zástupcům organizací. Tento projekt byl realizován díky podpoře z projektu IRP s názvem Inovace stávajících předmětů studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce v kontextu internacionalizace a grantu To Be In.
Mgr. Šárka Dořičáková
koordinátorka SOWOSEC