Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Kurzy HR Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy z oblasti managementu lidských zdrojů. Jsou výjimečné tím, že jsou lektorovány personálními manažery s dlouholetou praxí a opravdu bohatými profesními zkušenostmi. Cílovými skupinami kurzů jsou manažeři a studenti různých oborů vysokých škol. Součástí kurzu pro studenty jsou odborné stáže ve firmách. Kurzy jsou garantovány Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Absolventi kurzů obdrží certifikát vydaný Ekonomickou fakultou. Certifikát obdrží účastníci i za absolvování jednotlivých modulů. Jednotlivé moduly naleznete zde.
Cílem kurzu HR Akademie je provést účastníka procesy, nástroji a “best practices” v oblasti řízení lidských zdrojů. Interaktivní formou lektoři přiblíží celou problematiku a budou své zkušenosti sdílet s účastníky. Absolventi kurzu se stanou profesionálními partnery managementu i zaměstnanců a budou lépe připraveni přispívat ke zdaru vizí a strategií společností, kde by jednou mohli pracovat.
Pro studenty je cena HR Akademie 5 000 Kč. Více informací obdržíte zde.