Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V prvních dnech měsíce února ožila opět budova Fakulty umění mimořádným ruchem. Na pozvání Katedry klávesových nástrojů přijely děti ze základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, jejich učitelé a řada posluchačů, kteří se chtěli blíže seznámit s klavírní tvorbou Petra Ebena a Ilji Hurníka. Toto byli hlavní protagonisté festivalu Gradus ad Parnassum, festivalu instruktivní klavírní literatury, který se stává pravidelnou součástí kulturního života kraje, jehož prezentace je součástí rozhlasového pořadu Slovo o hudbě na stanici Vltava a o jehož konání stále častěji čteme také v odborném tisku (Ostravan, Harmonie, Hudební rozhledy). Letošní 3. ročník festivalu proběhl ve dnech 2. – 3. února 2018.
Koncepce festivalu je svým způsobem ojedinělá. Programová osa prochází třemi základními body: interpretační seminář (letos vedený jedním z našich nejlepších klavíristů Martinem Kasíkem), přednášky o životě a díle skladatelů (o Ilji Hurníkovi přednášel Věroslav Němec, přednášku o Petru Ebenovi zpracovala Kateřina Vondrovicová) a koncert v Českém rozhlase. Akce je doplněná nabídkou hudebnin a návštěvou Muzea hraček pro mladé klavíristy.
Na celém konání festivalu se významně podílejí studenti Katedry klávesových nástrojů. Vedle organizační pomoci získávají nové poznatky z oblasti literatury pro klavír českých autorů, jejichž záběr obsahuje jak díla instruktivního charakteru, tak obsáhlé koncertní skladby. Během interpretačního semináře mohou studenti pozorovat metodické uchopení nastudování skladeb a konfrontovat své postupy s postupy zkušeného klavíristy a pedagoga. Z přednášek si odnášejí řadu vědomostí a zážitky z místy vskutku velmi osobních vzpomínek přednášejících. (Pan Věroslav Němec byl jedním z prvních interpretů skladeb pro čtyři ruce jak Ilji Hurníka, tak Petra Ebena, osobně je znal, paní Kateřina Vondrovicová je autorkou monografie o Petru Ebenovi, ukázala nám fotografie z archivu rodiny Ebenů atd.) Nejvýznamnější je pak pro studenty přímé účinkování na semináři a koncertě, které jim přináší nové pohledy na jejich vlastní interpretaci a také zkušenost s nahráváním v rozhlasovém studiu.
Pro případné zájemce připojuji odkaz na článek, který vyšel v Harmonii a obsahuje nejen informace o samotném festivalu a jeho historii, ale také malou recenzi interpretačních výkonů dětí, studentů i kolegů z Katedry klávesových nástrojů Jany Vondráčkové a Lukáše Michela, kteří nejen vystoupili na závěrečném koncertě, ale zároveň jsou mými neúnavnými společníky v organizaci a samotném pořádání Festivalu Graduss ad Parnassum. Již nyní se můžeme těšit na další ročník, který bude věnován Bohuslavu Martinů a Vítězslavě Kaprálové.
https://www.casopisharmonie.cz/komentare/moravskoslezske-tajemstvi-festival-gradus-ad-parnassum.html