Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Poptávka po studiu oboru Všeobecné lékařství je vyšší než jeho nabídka, a to platí nejen v Evropě, ale i celosvětově. Studenti, kteří nemohou studovat ve své zemi, tak mohou přijet sem. Aktuálně se budeme orientovat na studenty z Německa a dalších evropských zemí,“ uvádí děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS.
Tímto se podle jeho slov Lékařská fakulta Ostravské univerzity dostává do skupiny lékařských fakult, které se řadí k TOP fakultám. „U toho ale nemůžeme skončit. Studenti z některých zemí se dívají i na to, jak je vzdělání uznáváno například v Commonwealthu, takže budeme usilovat i o další licence,“ dodává Zonča.
Prestiž ale není zdaleka jediným přínosem pro fakultu. Děkan kromě tohoto vnějšího zdůraznil také vnitřní přínos zahraničních studentů pro fakultu: „Pro pedagogy to bude další impulz se dále vzdělávat, a to nejen v oblasti jazyků, ale i v oblasti profesní – zahraniční studenti jsou často mnohem zvídavější než ti čeští. Internacionalizace také fakultě přinese řadu zahraničních kontaktů a v neposlední řadě placené studium zahraničních studentů nezanedbatelně zlepší ekonomickou situaci fakulty.“
Už v září 2017 by se tedy měla otevřít první skupina oboru General Medicine s asi 15 studenty, do budoucna by tyto skupiny měly být 2 – 3. „Můžeme se tedy na chodbách LF OU těšit na mezinárodní studenty, kteří přispějí ke kulturní mozaice v Ostravě,“ uzavírá děkan Zonča.