Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Miliónové investice umožní rozsáhlou rekonstrukci interiérů a nákup moderního vybavení, které fakultu posunou mezi špičková pracoviště odpovídající západoevropským standardům. Budova si zachová svůj historický plášť, pod ním však vznikne moderní a nadčasový interiér. V první fázi se rekonstrukce týká pouze budovy z ulice Čs. legií, kde se nachází převážná část učeben. Stavební práce začnou v červnu příštího roku a ukončeny budou před začátkem akademického roku v září 2019. Budova tak bude přibližně po dobu jednoho roku uzavřena a část výuky se přesune do jiných budov Ostravské univerzity.
„Prostory Filozofické fakulty jsou z dnešního pohledu už nevyhovující, proto jsem učinil všechno pro to, abychom získali dotaci a provedli zásadní modernizaci,“ uvedl děkan Filozofické fakulty prof. Aleš Zářický, který inicioval celý projekt. Samotná budova prošla rekonstrukcí v roce 2009, kdy se dočkala zateplení fasády a nových oken, interiéry však zůstaly v původním stavu.
„Na rekonstrukci vybavení budovy z ulice Čs. legií jsme získali 57 mil. korun, ale zdaleka se nejedná o jedinou investici do komplexu Filozofické fakulty. S modernizací zbývajících dvou budov se počítá v horizontu příštích 5 let,“ upřesnil manažer projektu za FF OU dr. Vítězslav Vilímek. Jakmile bude dokončená přestavba budovy z ulice Čs. legií, je plánována druhá etapa rekonstrukcí, a to na budově z ulice Reální a v prostorách bývalé menzy z ulice Poštovní, která patří k nekrásnějším a historicky nejcennějším budovám Ostravské univerzity.
Na co se můžeme těšit
Rekonstrukce se dotkne učeben, chodeb, toalet, ale i části dvorního traktu, kam bude na vnější část budovy umístěn výtah a chodba. Právě vnější výtah a prosklená chodba budou patřit k nejnákladnějším úpravám. Při architektonických návrzích se myslelo i na seniory a na potřeby znevýhodněných studentů, tedy zrakově a sluchově postižené nebo studenty s omezením pohybu, kterých v současné době studuje na Filozofické fakultě přibližně dvě desítky.
Díky rekonstrukci, která zahrnuje bezbariérový přístup, úpravu tlumočnických laboratoří i přednáškových sálů, stoupne i nabídka studijních programů pro osoby se specifickými potřebami, neboť se budou moci bez omezení samostatně pohybovat po celé budově. Dosud totiž byla část učeben zejména pro znevýhodněné studenty nepřístupná, s modernizací se tak zlepší nejen kvalita, ale i dostupnost vzdělávání. V rámci stavebních úprav se počítá například i s instalací vodicích pásů pro slabozraké, zakoupením výpočetní techniky pro počítačové učebny a 3D tiskárny, výměnou serverů a elektrorozvodů, výměnou topení, instalací zcela nového mobiliáře a informačního systému, novým vybavením přednáškového sálu, multimediálních učeben a tlumočnické laboratoře, to vše s ohledem na osoby s postižením.
„Zpřístupnění studia handicapovaným studentům je jedním z cílů celé rekonstrukce, stejně jako vytvoření exkluzivních pracovišť, která umožní aplikovat moderní výukové metody,“ uzavírá děkan FF OU Aleš Zářický.