Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Zebra měla pocit, že téma extremismu je neuvěřitelně aktuální, nejen při příležitosti volby prezidenta republiky, ale i pro náladu, kterou vnímáme ve společnosti a v našem regionu. Možná i z tohoto důvodu Zebra trhla rekord v počtu účastníků a zájemců o diskuzi. Dne 17.1.2018 se v centru Pant sešlo přes 40 diskutujících nad otázkami, co to extremismus je, kdo je extremista a nad původem vzniku těchto pojmů. Vše se diskutovalo v perspektivě politologické, kterou vnesl Petr Kupka, a sociologické v podání Markéty Janíkové. Součástí diskuze se stal i průzkum samotné Zebry na pohled občanský, který započal otázkou směřovanou publiku- – „Kdo je to extremista?“. Dle občanského pohledu lze na extremistu nahlížet ze čtyř úhlů pohledu. (1) Extremista jako agresor – „vymáhající svůj názor násilím“; (2) člověk odlišný od mainstreamu – „někdo, kdo jde mimo hlavní proud společnosti“; (3) člověk nerespektující názor ostatních – „není přístupný diskuzi a jiným názorům“; a (4) extremista jako sociální konstrukt, který vytváří média – „všichni ti aktivisti, co dávají bezdomovcům jídlo, apod“.
Cílem diskuze bylo přinést odborný pohled a vymezení pojmů aktivista, radikalista, extremista, ale také zdůraznit aktuálnost a dezinformace v mediích k tomuto tématu. Chtěli bychom moc poděkovat všem aktivním a zúčastněným za skvěle nastavenou atmosféru, která pomohla přirozeně otevřít toto nelehké téma a v bezpečném prostředí diskutovat. Věříme, že právě obdobné diskuze mohou vést ke kultivovanosti veřejného mínění a respektu k odlišným perspektivám na společenská témata.
ZEBRA