Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Od 4. do 18. září 2018 probíhal každoroční kurz SAIL (Sustainability Applied in International Learning) na palubě polské plachetnice Fryderyk Chopin, organizovaný univerzitou Uppsala. Kurz je součástí programu, který spojuje státy s úmořím Baltského moře s cílem spolupracovat na otázkách udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí právě v této oblasti (Baltic University Network). Ostravská univerzita je členem programu od března 2018 a ihned se zapojila do jeho aktivit.
V rámci SAIL 2018 se na palubě sešlo 30 studentů a 8 vyučujících z Běloruska, České republiky, Estonska, Finska, Německa, Litvy, Polska, Ruska, Slovenska, Švédska a Ukrajiny, kteří se v průběhu kurzu plavili ze Štětína (Polsko) do Stavangeru (Norsko) přes Visby (Švédsko). Zde se posádka během dvoudenní zastávky účastnila programu připraveného univerzitou Uppsala – přednášky, tematické aktivity a návštěva ekologické vesničky. Studenti a učitelé se také účastnili akce World Clean Up Day a společně vyčistili pláž ve městě.
Během plavby se účastníci starali o chod lodi, měli navigační hlídky v průběhu celého dne a noci, pomáhali v kuchyni, s úklidem a s pomocí stálé posádky lodi nastavovali plachty a ráhna během manévrů lodi. Kromě nedostatku spánku bojovali s mořskou nemocí a s běžnými denními situacemi, které se kvůli náklonům lodi nečekaně komplikovaly.
V neposlední řadě na palubě probíhal také akademický program. Debatovalo se například o energetických systémech budoucnosti, mikroplastech v oceánu, zvládání stresu či recyklaci odpadu. Hrály se i hry, při nichž se studenti pokusili udržet světovou ekonomiku s ohledem na ekologii nebo například uživit své rybářské společnosti a zároveň nevyhubit populaci ryb. Na závěr každá z šesti pracovních skupin pod vedením jednoho z vyučujících obhájila výsledky svého projektu, na kterém pracovala po dobu kurzu.
I přes to, že plavba byla opravdu náročná, všichni odjeli domů s opravdu nezapomenutelným zážitkem.
V letošním roce se program SAIL for Students uskuteční ve dnech 4. – 16. 8. 2019. Program SAIL for Teachers pak ve dnech 26. 6. – 3. 7. 2019. Více informací o programu a o termínech pro podání přihlášky naleznete zde – https://www.balticuniv.uu.se/education/sail/.