Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

První program je určen pro podporu mobilit studentů všech stupňů řádných forem studia v rámci programů Erasmus+, VIA a OU Aid. Studentům, kteří od ZS 2019/2020 vyjedou na studijní pobyt nebo praktickou stáž, budou k pokrytí zvýšených životních nákladů v zahraničí vyplácena z fakultního stipendijního fondu stipendia ve dvou splátkách (první před výjezdem a druhá po uplynutí první poloviny plánovaného pobytu). Výše stipendia je stanovena pro každou zemi zvlášť a odvíjí se od předpokládaných životních nákladů.
Předpokladem bude potvrzení příslušné studijní smlouvy a uzavření účastnické smlouvy, u studijního pobytu musí být předměty uvedené ve studijní smlouvě minimálně z 80 % oborově relevantní, u pracovní stáže musí její charakter odpovídat studovanému oboru a profilu absolventa.
Druhý stipendijní program je zaměřen na podporu aktivní účasti studentů na akcích, jimiž fakulta naplňuje tzv. 3 roli univerzity. Například se jedná o pěvecká a hudební vystoupení na různorodých akcích, benefičních koncertech apod., reprezentaci PdF OU na studentských soutěžích (hudebních, sportovních apod.), účast studentů na organizaci a programu jednodenních i vícedenních sportovních a kulturních akcí pro veřejnost, akcí zaměřených na propagaci vědy (např. Noc vědců) a na propagaci studijních oborů (den otevřených dveří, Gaudeamus apod.). Výše stipendia se odvíjí od charakteru činnosti, délky a typu aktivní účasti na akci, náročnosti jednotlivých aktivit, předchozí přípravy na ně apod.
Podmínky pro přiznání stipendia v uvedených stipendijních programech jsou specifikovány v Opatření děkana PdF OU č. 15/2019 a 16/2019.