Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pedagožka Ostravské univerzity se stala členkou prestižní mezinárodní vědecké platformy. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D., vedoucí nově utvořeného Centra pedagogického výkumu na Pedagogické fakultě OU v Ostravě, byla  jmenována hlavním výborem IARTEM do jedné z klíčových pozic této světové asociace.

Na konferenci v Berlíně, která proběhla v září,  byla dr. Sikorová svými zahraničními kolegy jednohlasně zvolena mezinárodním koordinátorem (research coordinator) pro výzkum v oblasti učebnic a edukačních médií, což ji nominovalo také do nejužšího vedení této organizace.

IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media) je asociace s celosvětovou působností, která se zabývá specifickým výzkumem orientovaným na textové a digitální zdroje, jež jsou užívány ve výuce nebo při přípravě na ni. Jejím cílem je přinášet vyzkumná zjištění na poli edukačních médií a zároveň reflektovat výukovou praxi. V současnosti tato organizace aktivně spojuje výzkumníky více než tří desítek zemí ze všech kontinentů, kteří působí v oblasti  teorie učebnic nebo publikují studie týkající se výukových zdrojů.

Jmenování Zuzany Sikorové je velkým úspěchem domácí pedagogické vědy. Tato funkce byla dosud spojována se jmény osobností západních zemí, v nichž byl prováděn nezávislý pedagogický výzkum. Udělení této funkce výzkumnici z postkomunistického prostředí je tak novátorským a průlomovým krokem, který lze chápat jako povzbudivý signál pro českou pedagogickou komunitu.

PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. působí na Katedře pedagogiky a andragogiky PdF OU. Odborně se zaměřuje na obecnou didaktiku a kurikulum, dlouhodobě publikuje v oblasti užívání učebnic a dalších textových zdrojů.

Iva Červenková