Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Milé studentky, milí studenti,
v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.
Pro studenty některých oborů, především Lékařské fakulty, ale i Fakulty sociálních studií a Pedagogické fakulty, vyhlásila vláda pracovní povinnost. Koordinátorem této činnosti ze strany univerzity je děkan Lékařské fakulty docent Martínek. Požadavky ze strany Krajského úřadu MSK budou patrně komunikovány přímo studentům, v případě nejasností se obraťte na děkany dotčených fakult.
Pro studenty posledních ročníků jsou pochopitelně důležité státní závěrečné zkoušky. V době vyhlášení karantény je není možné realizovat. Po jejím skončení je bude možno za určitých hygienických podmínek, nutných pro Vaši bezpečnost, uspořádat a rád bych Vás ujistil, že fakulty budou dělat vše pro to, abyste je mohli složit v určených či co nejbližších termínech. Současně ale pro zájemce bude možnost jejich složení posunuta až do konce srpna. Bližší informace, včetně konkrétních pokynů z jednotlivých fakult, Vám budou zaslány do konce tohoto týdne.
Také bych Vám rád poděkoval za spontánní dobrovolnickou pomoc, které se zúčastní mnoho z Vás. Ve většině případů ji realizujete sami či za pomoci fakult. Na univerzitní úrovni ji koordinuje Poradenské centrum včetně spolupráce s městem a krajem. Koordinace všech těchto činností je velmi žádoucí. Současně je v univerzitním Welcome centru na Mlýnské ulici vyčleněna místnost, kterou můžete za určitých hygienických podmínek využívat k dobrovolnickým aktivitám. Informace o jejím využití Vám podají K. Hýbnerová, email: kamila.hybnerova@osu.cz, tel. 608 633 377 nebo M. Kopáček, email: martin.kopacek@osu.cz, tel. 775 141 143. Na tyto kolegy se můžete obrátit i v případě, že budete potřebovat pomoc či naopak jakoukoli nabízíte.
Vytvořili jsme internetové stránky https://pomahame.osu.cz, které budou sloužit jako rozcestník dobrovolnických aktivit, k registraci dobrovolníků i k dalším aktuálním informacím.
Při této příležitosti bych Vás rád požádal, abyste v této činnosti vytrvali. Na začátku bývá nadšení velké, které většinou s postupujícím časem ubývá. A stávající problém nebude vyřešen v řádu dnů. Vaše aktivity jsou velmi oceňovány jak občany, tak i oficiálními místy, a zvláště činnost studentů Lékařské fakulty může přesvědčit všechny zainteresované, že tato fakulta je pro společnost skutečně důležitá.
Jak pro studenty, tak i pro kolegy zaměstnance znovu zdůrazňuji omezení fyzického kontaktu i po skončení vyhlášené karantény. Možnosti práce z domova jsou již na fakultách zavedeny, tipy na online komunikaci naleznete v aktualitách na Portálu OU.
Všem přeji zdraví a pokud možno klidné následující dny.
Jan Lata
logolink eu op vvv msmt