Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Plošné navýšení peněz pro doktorská stipendia, které ministerstvo potvrdilo v polovině února, školy vítají. „V momentě, kdy bylo doktorské stipendium na tak nízké úrovni, má plošné navyšování stipendií zcela zásadní význam pro zvýšení konkurenceschopnosti doktorského studia jako alternativy k nástupu absolventa do praxe,“ komentovala změnu například rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.
Čtěte více v článku Petry Polčákové v magazínu vysokých škol Universitas.cz.