Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Organizace EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology) je nezisková mezinárodní profesní společnost, která podporuje vědeckou komunikaci a spolupráci mezi jejími členy v oblasti fuzzy logiky a technologií. Organizuje, propaguje a podporuje konání světových konferencí a workshopů. Nezapomíná také na mladé vědce, které podporuje formou tzv. travel grantů dotující jejich účast na vědeckých konferencích, a pro které spoluorganizuje letní školu fuzzy logiky SFLA (European Summer School on Fuzzy Logic and Applications), o které jsme informovali zde. Ve dnech 11.-15. září se konal v polské Varšavě jubilejní desátý ročník mezinárodní konference EUSFLAT 2017, která je organizována každé dva roky. V rámci konference proběhlo i pravidelné shromáždění členů této organizace, na němž ukončila své druhé dvouleté období ve vedení Gabriella Pasi. Posléze bylo jednomyslně zvoleno nové vedení, přičemž v čele kandidátky byl na pozici prezidenta zvolen doc. Štěpnička.
„Za získáním takové prestižní pozice stojí dlouholeté působení ve vedení, kde jsem již 8 let, z toho jsem působil 4 roky v užším vedení na pozici sekretáře,“ říká doc. Štěpnička a dodává: „Jedná se o prestižní ocenění nejen pro Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, ale také pro celou Ostravskou univerzitu. Ostravská univerzita je díky Ústavu v organizaci EUSFLAT velice dobře zastoupena, vždy se podílela na vedení, přede mnou byla členkou vedení prof. Perfiljeva. Vždy jsme se aktivně podíleli na organizaci řady speciálních sekcí, organizovali jsme řadu konferencí ISCAMI, které jsou podporované EUSFLATem, v roce 2007 jsme navíc organizovali samotnou konferenci EUSFLAT v Ostravě a v roce 2016 evropskou letní školu SFLA v Čeladné. Ostravská univerzita má také jeden z nejvyšších počtů členů organizace EUSFLAT, Ostrava je prostě značkou, která je v organizaci vidět a nelze ji ignorovat.“
V nové pozici prezidenta měl doc. Štěpnička příležitost představit místo konání jedenáctého ročníku mezinárodní konference EUSFLAT 2019, která se bude konat v Praze a opět ji bude organizovat Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Přejeme hodně sil a k nové pozici srdečně gratulujeme.