Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jakým způsobem se projevovala náboženská a etnická diverzita ve středověké Evropě? Jak se tehdejší společnost vyrovnávala s projevy jinakosti? V čem byla spatřována pozitiva, či naopak negativa soužití různorodých skupin i za hranicemi Evropy? Katedra dějin umění Filozofické fakulty OU vás srdečně zve na pozoruhodnou konferenci nazvanou Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300 – 1550), která se uskuteční ve dnech 14. – 16. listopadu 2019 v aule Ostravské univerzity (budova B, Českobratrská 16).
Odborné veřejnosti, členkám a členům akademické obce a všem zájemcům se se svým tematicky zaměřeným výzkumem představí více než třicet odborníků z celého světa, mimo jiné i z USA, Kataru, Súdánu a Izraele. Na fenomén středověké diverzity a jinakosti budou nahlížet prizmatem dobového umění, architektury i jazyka nejen ve spojitosti se soužitím různorodých skupin obyvatelstva a jejich vzájemnou interakcí, ale i utvářením vlastní identity a prostoru.
Těšíme se na vaši účast!

Stáhnout (PDF, 472KB)