Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2017 (vždy od 10.00 do 16.00 hod.) se konají v rámci semestrálních klauzur studentů Fakulty umění i Dny otevřených dveří. Klauzury z oborů výtvarného umění proběhnou v budově Fakulty umění v Ostravě-Mariánských Horách, ul. Podlahova 3. Zájemci o studium výtvarných oborů tak mají jedinečnou příležitost zúčastnit se klauzur, obhajob semestrálních prací vytvořených v zimním semestru akademického roku, na řadě komorních výstav pak bezprostředně vstřebat atmosféru a ducha fakulty, jež svým uměleckým zaměřením je unikátní v našem regionu. Mohou se setkat s pedagogy jednotlivých ateliérů, seznámit se s budoucími kolegyněmi a kolegy, studenty Fakulty umění a konečně prohlédnout si ateliéry, dílny a prostory Fakulty umění či získat podrobné informace o talentových zkouškách, podmínkách studia atd.
Harmonogram klauzur:
30. 01. ateliér grafiky
31. 01. ateliéry malby, ateliér obalového a knižního designu
01. 02. ateliér grafického designu, ateliér intermediální tvorby, ateliér video – multimédia – performance
02. 02. ateliér fotografie, ateliér kresby
03. 02. ateliér sochařství, ateliér animace
Den otevřených dveří pro uchazeče na hudební obory proběhne ve středu 1. 2. 2017 od 12.00 do 17.00 hodin v budově Fakulty umění, Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava.
Pro bližší informace: Alexandra Bočková, alexandra.bockova@osu.cz, tel. +420 597 092 907, mob. +420 731 675 904