Přednáška se uskutečnila 23. 4. 2021 pod záštitou Jazykovědného sdružení ČR, kterou proslovila trojice přednášejících – dr. Pavlína Kuldanová z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, dr. Milena Hebal-Jezierska z Institutu slavistiky Varšavské univerzity a dr. Marcel Olšiak z Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.

Akce byla současně jedním z výstupů projektu „Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)“, podpořeného Mezinárodním visegradským fondem, jehož řešiteli jsou jmenovaní akademici. V úvodu svého vystoupení představili jednotlivé projektové aktivity a poté se věnovali tématu jazykové kultury v mluvní praxi českých, slovenských a polských řečových profesionálů se zaměřením na problémové výslovnostní jevy.

Z jejich výkladu se mimo jiné dozvíte základní informace o připravované publikaci, která bude pojednávat o výslovnostních pravidlech zmíněných tří jazyků v širších souvislostech, vyslechnete komentář ke zvukové kultuře v českém veřejném prostoru nebo k slovenskému jazykovému zákonu a v samotném závěru možná zjistíte, že jste doposud měli mylnou představu o polských nosovkách.

Nahrávka je dostupná ZDE.