Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve druhém říjnovém týdnu proběhly akce 12. ročníku kampaně Dny proti chudobě, Ostrava 2017. V rámci Dnů proti chudobě pořádaly dne 10. 10. 2017 Armáda spásy, Charita Ostrava a Fakulta sociálních studií OU 11. odborný seminář pod vedením moderátora prof. Oldřicha Chytila.
Seminář se zabýval následujícími tématy. Nad tématem Chudoba v nás a kolem nás – chudoba s otazníky se zamýšlel filosof Dr. Vladimír Šiler. K tématu Přehlížená chudoba se vyjadřoval teolog Mgr. Vítězslav Řehulka. Účastníky semináře seznámila s výsledky svého výzkumu Život seniorů na hranici chudoby Mgr. Martina Pulkertová, doktorandka Fakulty sociálních studií. Členky Fakulty sociálních studii doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D, Mgr. Anna Krausová, Ph.D. a doktorandka Mgr. Zuzana Stanková prezentovaly dílčí výsledky výzkumu Zdraví obyvatel azylových domů.
V závěru semináře proběhla diskuze, na které odpovídali na zvídavé otázky účastníků semináře prezentující hosté. Odborný seminář se setkal jako každoročně s velkým zájmem odborné veřejnosti, což jen dále motivuje organizátory k přípravě kampaně pro následující rok.

Věříme, že prezentované poznatky obohatí naše myšlení i konání.
Odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU