Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na výzkumném ústavu OU – Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM), pracuje skupina mladých výzkumníků vedená paní prof. Perfiljevou. Výzkumná skupina se zabývá aplikací fuzzy matematiky v různých oblastech zpracování obrazu. Články publikované touto skupinou zaujaly pracovníky předního světového dodavatele strojně broušených komponent z českého křišťálu, firmu Preciosa. Tato firma chtěla významně rozšířit rozsah a kvalitu produkce broušených komponent a k tomu potřebovala vyřešit problém automatického rozpoznávání chyb na jednotlivých broušených komponentách.
Obtížnost úlohy, kterou firma doposud řešila i s jinými výzkumnými pracovišti spočívala jednak v malých rozměrech kontrolovaných komponent (řádově milimetry) a jednak v jejich počtu (cca 1 milion denně). Na základě smlouvy uzavřené mezi firmou Preciosa a ÚVAFM bylo pracovníky Ústavu po půlročním výzkumu navrženo komplexní řešení tohoto problému. Výsledek práce výzkumného týmu byl odevzdán zákazníkovi (firmě Preciosa) na konci roku 2014 v podobě komplexního hardwarového a softwarového řešení, které umožňuje klasifikovat produkty – kameny, s přesností přesahující 90 % a rychlostí 1 milion zpracovaných kusů denně.
Při testování se ukázala jednoznačná úspěšnost navrženého řešení. Algoritmické řešení bylo také představeno na mezinárodní IEEE konferenci v Edmontnu (USA) IFSA/NAFIPS 2013, kde toto řešení vzbudilo velkou pozornost.
V současné době byla s firmou Preciosa navázána další spolupráce na obdobném projektu, kde je požadováno další desetinásobné zvýšení rychlosti při současném zlepšení přesnosti.
Přestože na OU není transfer technologií přímo podporován univerzitou, o výstupy schopných vědeckých týmů je v podnikatelské sféře zájem a přenos technologií z univerzity do praxe se daří. Činnost Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování je jedním z první pozitivních příkladu úspěchu i v této komerční oblasti.