Po celou dobu psychedelického procesu je přítomný sitter/sitteři, kteří na klienta dohlížejí a zároveň jsou v roli nedirektivně orientovaného a podporujícího facilitátora. Klientovi je obvykle doporučeno sedět nebo ležet, přičemž má k dispozici klapky na oči a sluchátka, do kterých hraje předem pečlivě sestavený playlist. Tato opatření mají zajistit, aby klient nebyl rušen okolními vlivy, jelikož je důležité zkušenost směřovat především dovnitř, k subjektivním obsahům

Obsahy z nevědomí mohou nabývat různé intenzity a samotný proces psychedelického prožitku může být emočně velmi náročný. Z tohoto důvodu nestačí pouhé podání psychoaktivní látky. Klient musí být terapeutem na své „cestě“ doprovázen před, během i po psychedelické zkušenosti. Přítomná terapeutická podpora totiž dokáže eliminovat potencionální rizika a pomáhá klientovi zasadit tuto neobvyklou zkušenost do kontextu běžného fungování. Základním stavebním kamenem tedy není samotná „účinnost léku“, který by pacient pravidelně užíval jako běžná psychofarmaka, ale komplexní přístup, v němž hraje hlavní roli „účinnost zážitku“, který je psychedeliky (za vhodné asistence terapeuta) zprostředkován.

 

Úryvek prožitku dobrovolníka, který se v NUDZ účastnil pilotní experimentální studie zkoumající účinky psilocybinu:

 „Nejsilnější ‚vizí‘ pro mě byl pobyt v džungli/pralese, který vycházel z mého pupku ve formě reverzní černé díry – jakoby trychtýře, který vysílal živou organickou hmotu ze mě směrem ven. Pod pojmem hmoty mám na mysli nepřehlednou barevnou směs světelných obrazců s jakýmsi makrobuněčným charakterem.“ (muž, 31 let, 17 mg psilocybinu)

Současné výsledky výzkumů a právě probíhající klinické studie jsou slibnou nadějí, že se jednoho dne dočkáme momentu, kdy budou psychedelika odborníky běžně využívána v oblasti duševního zdraví. Zatím je však potřebné postupovat velmi důsledně a opatrně a vyvarovat se chybám, které se odehrály v minulosti. Nejedná se totiž pouze o zavedení těchto látek do terapeutické praxe, ale především jde o vytvoření zcela nového rámce souvisejícího navíc se změnou legislativy a poskytnutím dostatečné veřejné osvěty o pozitivních účincích i rizicích psychedelických substancí.

 

Právě jste dočetli úryvek z článku Báry Branné s názvem Psychedeliky asistovaná psychoterapie. Text vyšel v posledním vydání časopisu Semestr psychologie, nazvaném Spektrum psychologické pomoci, který píší studenti a absolventi katedry psychologie. Nejen tento článek v kompletní podobě, ale také celý časopis si můžete přečíst na tomto odkaze, online naleznete i minulá vydání

Na další číslo časopisu Semestr psychologie se můžete těšit na konci listopadu.

Pokud nechcete, aby vám unikly jakékoliv novinky spojené s tímto časopisem, odebírejte jej na sociálních sítích – na Facebooku a na Instagramu!

autor úvodního obrázku: Android Jones