Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Den s robotem a multimédii

Navázali jsme na úspěšný projekt Okna vědy dokořán

Dne 19. ledna 2015 přivítala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity studenty Wichterleho gymnázia z Ostravy-Poruby. Studenti přišli na exkurzi v rámci předmětu informatika s cílem rozšířit své informatické dovednosti, seznámit se s robotickými stavebnicemi LEGO Mindstorms a možnostmi programového řízení robotů, ale také se aktivně zúčastnit na tvorbě multimediálního díla – od formulace námětu, přes natáčení videa, nahrávání zvuků až k střihu a závěrečným úpravám.

V loňském roce byly podobné aktivity organizovány pedagogickou fakultou pro žáky základních a středních škol v rámci projektu Okna vědy dokořán. Paní profesorku ing. Janu Balarinovou z Wichterleho gymnázia zaujala účast na projektu tak, že letos opět vyjádřila přání exkurzi zopakovat pro další skupinu studentů.

Exkurze začala ráno v 8:30 na počítačových učebnách katedry informačních a komunikačních technologií. Studenti gymnázia se rozdělili do dvou skupin – jedna skupina (děvčata) šla pracovat s robotickými stavebnicemi a druhá skupina (chlapci) měla za úkol připravit a natočit multimediální projekt.

Pro práci s roboty se děvčata rozdělila k jednotlivým robotům. Po úvodním seznámení se s principy práce se všichni pustili do práce. Jednak skupinka děvčat se snažila naprogramovat robota tak, aby projel bludištěm a zaparkoval. Další skupina se pokoušela naučit robota zpívat podle not a zpěv také doprovodila vhodnými pohyby robota a robotické ruky. Zvuky, kreslené obrázky a nejrůznější varianty pohybu robota se spojovaly i v dalších projektech. Tvorba multimediálního projektu byla zaměřena na využití trikového efektu. Studenti vybrali zajímavý filmový trik – pád obrovské koule na zem. Navrhli stručný scénář, natočili potřebné scény a zvukové efekty. Strach před pádem byl ve skupině obrovský, vědomí, že pád není skutečný, často vedlo k výbuchům smíchu a dalším podnětným nápadům. Sestříhané a vygenerované video si studenti odnesli domů.

Po přestávce si skupiny vyměnily aktivity – chlapci programovali roboty a děvčata točila video. Chlapci přistoupili k tvorbě programů zcela odlišným způsobem. S vervou se vrhli do zkoušení a objevování, vybírali si úkoly vyžadující více přemýšlení a technický přístup. Děvčata natočila veselé video z hodiny tělocviku, kde se jim nechtělo cvičit i přesto, že je učitel s nadšením ke cvičení motivoval.

Studenti gymnázia odcházeli z exkurze spokojeni a obohaceni informacemi a zážitky, stejně jako jejich paní profesorka. Věříme, že se nám podaří scénář podobných akcí pro žáky základních a střeních škol udržet i do budoucna.

Ingrid Nagyová, Aleš Oujezdský

Studenti na exkurzi


Studenti na exkurzi


Studenti na exkurzi