Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dějištěm jednání představitelů deseti filozofických fakult naší vlasti byl 3. května unikátní areál největšího hornického muzea České republiky – Landek Park v Ostravě-Petřkovicích.
O dosavadní zkušenosti a poznatky z akreditací (programových, institucionálních) a dalších správních řízení se s přítomnými podělili  členové Rady Národního akreditačního úřadu – docentka Iva Málková a profesor Dušan Lužný. Předseda Odborného panelu pro humanitní a umělecké vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, profesor Petr Vorel, se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku hodnocení vědy podle různých metodik.
K jednotlivým bodům probíhala široká a plodná diskuse. Dále účastníci řešili otázku získávání zdravotní způsobilosti zaměstnanců na jednotlivých univerzitách a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, dr. Pavlína Springerová seznámila přítomné s návrhem CRP projektu, jehož cílem je propagace filozofických fakult.
Po náročném jednání následoval atraktivní doprovodný program – sfárání do dolu Anselm včetně komentované prohlídky podzemní expozice.
Večerní část zasedání, kterého se účastnil i pan rektor Jan Lata probíhala v neformální přátelské atmosféře ve stylové hornické hospůdce – Harendě U Barborky.
Všech více než třicet účastníků vyjádřilo spokojenost s jednáním i organizací celé akce, z nichž uvádíme názor děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Zdeňka Pechala: „Dovolte, abych Vám poděkoval za vlídné přijetí v Ostravě a za perfektní organizaci setkání… Velmi si vážím našich přátelských vztahů a jsem velmi rád, že se pravidelně osobně  setkáváme,” napsal v e-mailu adresovaném panu děkanovi Zářickému.
Asociace děkanů filozofických fakult je volné sdružení představitelů filozofických fakult ČR. Děkani a proděkani se scházejí pravidelně dvakrát ročně, na jaře a na podzim k projednání aktuálních témat týkajících se vysokého školství. První zasedání Asociace děkanů se  uskutečnilo v dubnu 2010 na naší filozofické fakultě z podnětu  její tehdejší paní děkanky  docentky Evy Mrhačové. Hostitelem letošního podzimního zasedání Asociace bude Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.