Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Český Beagle – po stopách evoluce. Tak se nazývá projekt, se kterým se Katedra biologie a ekologie (KBE) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity zúčastní soutěže Nadačního fondu NEURON 2016, který nabízí 1 000 000 korun na pokrytí nákladů spojených s výzkumnou expedicí.
Do soutěže vstupuje KBE pod vedením svého vedoucího doc. RNDr. Aleše Dolného, Ph.D. se svým projektem „Český Beagle – po stopách evoluce”, který se má zabývat nejen devastujícím dopadem lidské činnosti na ekosystém tropického deštného pralesa, z nichž by měly potenciálně vzejít ochranářské návrhy na záchranu tohoto velmi důležitého a poslední dobou také čím dál více ohroženého biomu, ale také umožní poznat dosud nepoznané, ať už se bude jednat o popisy nových druhů, především z říše bezobratlých, studiem přírodních zákonitostí panujících v tamních podmínkách a v neposlední řadě také samotné popularizaci biologie a ekologie jako takové.
Na stejné lodi s Darwinem
Plavba by se měla uskutečnit v povodí dvou velkých jihoamerických řek – Amazonky a Orinoka. Do hlubin pralesa se vědecký tým dostane pomocí lodi plující pod názvem La Grace kapitána Josefa Dvorského, která je replikou historického plavidla podobného právě lodi The Beagle, na jejíž palubě se Charles Darwin, otec evoluční teorie, účastnil proslulé expedice za poznáním zázraků přírody a ze které vzešla zlomová myšlenka přirozeného výběru.
Kapitán Josef Dvorský plánuje se svou posádkou obeplout svět někdy počátkem roku 2018. Jakožto člověk fascinovaný vědou se rozhodl oslovit studenty KBE, zda by neměli zájem o spoluúčast na výzkumné expedici, která se uskuteční v rámci této plavby kolem světa. Výzkumné mise by se mělo účastnit kolem dvaceti členů KBE z řad akademiků i studentů.
A protože OU@LIVE aktivním a nadšeným biologům z Ostravské fandí, rádi bychom vás vyzvali, abyste i vy podpořili tento projekt v soutěži. Kdo ví? Prostředí tak blízké tomu, ze kterého vzešel Darwinův přirozený výběr, přinese další převratné hypotézy.
Hlasujte pro projekt: Český Beagle – Po stopách evoluce na http://expedice.nfneuron.cz/hlasovani/.
Biologům držíme palce!

Loď, na které se plavil Darwin, byla znovu vytvořena, aby (snad!) vezla biology z Ostravy na cestě po stopách evoluce.

Loď, na které se plavil Darwin, byla znovu vytvořena, aby (snad!) vezla biology z Ostravy na cestě po stopách evoluce.