Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., a Mgr. Milan Chmura, Ph.D. navštívili v závěru loňského roku Českou školu Perthu ve státě Západní Austrálie. Oba akademici tak učinili během svého vědeckého pobytu na Curtin University Perth v rámci projektu IRNet. Ředitelka České školy paní Mgr. Jitka Smith jim umožnila navštívit výuku předškoláků a také žáků prvního stupně. Společně tak mohli sledovat, jaké vyučovací metody jsou zde při výuce používány, jak jde dětem výuka českého jazyka a jiných předmětů v češtině, ale také jak se udržuje česká kultura v tak vzdálené zemi. Zajímavostí bylo, že čeští rodiče vozí své děti do České školy dobrovolně, každou sobotu od 8:30 do 12:00 hod., mnohdy i několik desítek kilometrů. Škola tak plní edukační funkci, ale je také prostorem pro udržování a prohlubování vztahů mezi krajany v Perthu.
Doc. Malach a dr. Chmura by rádi touto cestou poděkovali za vřelé přijetí na půdě České školy a do budoucna škole popřáli pilné žáky a pohodovou výuku.
Více o České škole v Perth zde… http://www.czechslovakwa.org/ceska-skola-perth/