Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Máte ve svém okolí kolegu, který dosahuje mimořádných výsledků ve vědě a výzkumu nebo tvůrčích činnostech? Nebo víte o aktivním studentovi, kterému není jedno, co se v naší společnosti děje a zapojuje se do její proměny? Víte o někom z Ostravské univezirty, kdo si za své činy zaslouží být odměněn?
Nominujte jej na Cenu rektora! Prestižní ocenění, které s sebou nese prémii až v hodnotě 100 000 korun na rozvoj dalších činností, je jedinečnou příležitostí dát o inspirativních osobnostech z naší alma mater vědět.
Podávat nominace mohou všichni členové akademické obce Ostravské univerzity až do konce srpna, slavnostní vyhlášení se pak bude konat 14. listopadu 2017 na Akademickém dni Ostravské univerzity.
„Samotné předání cen na Akademickém dni je váženou slavností s doslova oscarovou atmosférou. Zároveň je tento ceremoniál ale spjat i s kulturním programem, který je každý rok unikátní – nechte se překvapit,“ láká na Akademický den Adam Soustružník, tiskový mluvčí Ostravské univerzity.
Dokumenty a další náležitosti podání nominace najdete v Portálu OU po přihlášení. V případě dotazů se obracejte na kancléřku univerzity: monika.sumberova@osu.cz.  Níže najdete i videa loňských oceněných ve všech čtyřech kategoriích – ne ve všech případech totiž musí jít o vědu – cenu loni přebral například i tým dobrovolníků z Ostravské univerzity.
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. – Cena rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou, uměleckou činnost nebo činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých pracovníků OU
https://www.youtube.com/watch?v=vNfH8PcbayE&feature=youtu.be
Pavel Flegontov, M.Sc. Ph.D. – Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou nebo uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let
https://www.youtube.com/watch?v=Qb2BdsKFu6g&feature=youtu.be
Mgr. Matej Zuzčák – Cena rektora za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek/vědecko-výzkumnou činnost studentů OU
https://www.youtube.com/watch?v=7GNphl1kcCY&feature=youtu.be
Tým dobrovolníků Ostravské univerzity – Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost
https://www.youtube.com/watch?v=u-D2kdoCGs8&feature=youtu.be