Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letošní 16. ročník prestižního ocenění byl vyhlášen na XI. sjezdu českých historiků, profesním setkání historiček a historiků, který se konal 13.–15. 9. v Olomouci a zúčastnilo se ho na 800 historiků z celé České republiky.
Cenu Josefa Pekaře každoročně uděluje společně Sdružení historiků ČR a Pekařova společnost Českého ráje badatelům do 35 let v oboru historických věd, jejichž publikace byla přihlášena do soutěže a splňuje její základní podmínky. Tříčlenná porota u soutěžních prací hodnotí originalitu díla, rozsah její pramenné základny, metodickou náročnost, stylistickou úroveň a význam monografie pro poznání českých dějin i pro rozvoj oboru historiografie. Cílem Ceny Josefa Pekaře je podpořit práci mladých badatelů, kteří se zabývají českými dějinami v rozpětí od raného středověku do současnosti.
Laureátkou letošního ročníku se stala Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. se svou monografií Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918.
Michaela Závodná je tak třetím oceněným z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Po Martinu Jemelkovi (2009), Pavlu Pumprovi (2011) a Petru Kadlecovi, jež v roce 2016 obdržel zvláštní uznání, je Michaela Závodná dalším oceněným akademikem spojeným s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity i s tímto prestižním oceněním, které lze většinou získat jen jednou za život.
Výjimečná publikace
Samotná publikace Koleje a město je ojedinělá svým pojetím. „V této knize čtenáři nenaleznou běžná sdělení typu délky tratí, typy dopravních vozů, technologie a další běžně dostupné informace. Cílem monografie bylo zachytit proces změn ve městech a společnosti, který souvisel se zavedením městské hromadné dopravy. Tento proces totiž zasáhl do vztahů samospráv, ovlivnil legislativu v tehdejší rakousko-uherské monarchii i samotné obyvatelstvo,“ přibližuje svůj badatelský záměr autorka.
Předkládaná práce je unikátní ze dvou důvodů: jednak proto, že analyzuje městskou kolejovou dopravu způsobem, jaký v České republice doposud chyběl, a jednak proto, že na tuto problematiku nahlíží jako na ekonomický a společenský fenomén. Sleduje ji tedy v globálním měřítku a nikoli pouze v prostoru českých zemí, ale přihlíží k vývoji i v zahraničí (Evropa, Amerika). Monografie je výsledkem téměř desetiletého autorčina výzkumu.
Související článek K počátkům kolejové dopravy odvezla cestující tramvaj Barborka