Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Výdaje na školství v poměru k HDP v Česku neustále klesají, výdaje na vysokoškoláka jsou hluboko pod průměrem zemí OECD a počty studentů připadající na jednoho akademika jsou naopak extrémně vysoké (až 23 studentů oproti 13 například v sousedním Slovensku). To vyplývá z dat Education at a Glance 2016.
Na nedostatečné financování vysokých škol upozorňují rektoři českých univerzit dlouhodobě. České univerzity drží kvalitu vzdělávání na co nejlepší úrovni, finanční prostředky, které jim stát na tento účel poskytuje, tomu však zdaleka neodpovídají. Nyní jim došla trpělivost a hodlají dokonce vyrazit do ulic.
„Ministerstvo financí sice ohlásilo navýšení prostředků o 3 miliardy, to je však velmi malá částka s ohledem na finanční propast, která nás dělí od evropského standardu,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata, který je zároveň členem předsednictva České konference rektorů. „Situace je přímo alarmující, pokud nechceme být svědky citelného propadu kvalitou vyhlášeného českého školství, je potřeba dát hlasitě najevo svůj nesouhlas – a počítá se hlas každého,“ dodává a naráží tím na účast v protestních happeninzích, které se chystají v Praze, Ostravě i dalších univerzitních městech.
„Smyslem aktivit je rozvířit debatu a zapojit do ní co možná nejširší okruh lidí. Nejedná se jen o prostředky, jde o budoucnost nás všech a tohoto státu. To, co plánujeme, nechci v tuto chvíli nazývat protesty, spíše jde o vysvětlující kampaň,“ popisuje misi celé akce tiskový mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník. „Chceme zejména udržet kvalitu!“.
Protestům budou předcházet osvětové akce – v Ostravě to bude informačně-diskuzní setkání 3. října 2017 od 14 hodin na budově Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ulici Fráni Šrámka. Zde se mohou studenti i pedagogové či další zájemci dozvědět více o problematice financování vysokého školství. Naváže na něj Infoschůzka pro prváky (od 16 hodin v budově bývalé menzy – ulice Reální) a uvítací setkání pro všechny studenty OU (od 18. hodiny tamtéž), kde budou studenti rovněž informováni o té části financování vysokých škol, která se jich bezprostředně dotýká.
Celostátní protestní průvod se plánuje na 4. října 2017 v Praze. Z Ostravy by měl pak být vypraven speciální vlak pro všechny členy akademické obce zdarma (podrobné informace najdete již brzy na OU@live).
Na 5. října 2017 bude vyhlášeno rektorské volno – v bývalé menze Ostravské univerzity v centru města na ulici Reální se totiž bude konat protestní happening. Nejen členové akademické obce, ale také nejširší veřejnost bude mít příležitost dát svůj hlas kvalitnějšímu veřejnému vysokému školství. Vystoupí zde umělci z Fakulty umění, literáti z Filozofické fakulty i další odborníci z ostatních fakult Ostravské univerzity.
6. října 2017 je posledním dnem protestů, v Ostravě se promítne také do připravované OSTRAVSKÉ NOCI VĚDCŮ. Od 19.30 v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Zábřehu na ulici Syllabova proběhne informační setkání pro veřejnost, které bude symbolicky předcházet setkání s Robertem Fulghumem, americkým myslitelem, učitelem a spisovatelem.
Všechny tyto protestní akce se konají na popud České konference rektorů (více v tomto článku na OU@live) pod jednotným názvem Týden pro vzdělanost. Stanovisko rektorů českých univerzit podporuje i Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Ostravské univerzitě. Plnou podporu vyjádřil i Akademický senát Ostravské univerzity.
Sledujte OU@livesociální sítě Ostravské univerzity – budeme vás informovat o podrobnostech!