Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jako každý rok, i letos obě geografické katedry Přírodovědecké fakulty OU připravily pro zájemce z řad studentů i široké veřejnosti sérii zajímavých přednášek a dalších akcí s tématem geografie. Akce naší Přírodovědecké fakulty v rámci tzv. Dnů geografie 2017 započnou v úterý 14. 11. 2017 a poslední přednáška se uskuteční 6. 12. 2017. Vše se odehrává v budově PřF OU na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě. Jste srdečně zváni!
Plakát akce:
[gview file=“http://alive-test.osu.cz/wp-content/uploads/2017/11/plakatek.pdf“ height=“300px“ save=“1″]
Program akce:
[gview file=“http://alive-test.osu.cz/wp-content/uploads/2017/11/program.pdf“ height=“300px“ save=“1″]
Další info.
Dny Geografie 2017 na PřF OU jsou organizovány pod záštitou České geografické společnosti a jsou částečně financovány z projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660).