Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letos už po sedmé pořádá Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ve spolupráci s dalšími katedrami adaptační kurz pro studenty prvních ročníků oboru Všeobecné lékařství, Všeobecná sestra a Porodní asistentka.
„Studenti mají jedinečnou možnost poznat nejen své budoucí spolužáky, ale také akademiky a studenty starších ročníků, což pro ně může mít velký přínos do jejich studia. Zároveň nastartují mezioborovou spolupráci, kterou mohou dále rozvíjet ve svém profesním životě, protože ve zdravotnictví je tato velmi důležitá,“ uvádí Mgr. Eva Janíková, jedna z organizátorek akce.
Adaptační kurz je zároveň „céčkový“ předmět, tedy je velmi příjemným způsobem získání prvních kreditů. „Celý kurz je pojatý jako zážitková akce plná zábavy, sportu i adrenalinu. To ale lépe než slova vystihují fotky a samotná účast na kurzu,“ vysvětluje Eva Janíková.
Tyto fotky, stejně jako reference účastníků předchozích ročníků a další informace, naleznete na webu adaptačního kurzu, kde se můžete zároveň také přihlásit. Letošní ročník se bude již po čtvrté konat v Janských koupelích, v krásném prostředí Jeseníků. Čtyřdenní pobyt (od čtvrtka 3. září do neděle 6. září) vyjde na 1300 korun. V ceně je ubytování, strava, program i malé odměny pro jednotlivé soutěže.