Oslavme společně 14. listopadu akademické hodnoty na Akademickém dni Ostravské univerzity, letos poprvé v Hale míčových sportů v nově otevřeném City Campusu OU. Program začíná v 15 hodin, od 14. hodiny je vyhlášeno rektorské volno.

Akademický den se letos koná 14. listopadu od 15 hodin v Hale míčových sportů v City Campusu OU. Od 14. hodiny je vyhlášeno rektorské volno. Na akci není nutné se předem registrovat, vstup je zdarma. Po skončení oficiální části programu jste srdečně zváni na drobné občerstvení a sklenku dobrého vína.

Akademický den Ostravské univerzity je tradičně spojen se slavnostním předáváním Cen rektora. Těmi jsou oceněni vynikající studenti a zaměstnanci univerzity za vědecké, sportovní i umělecké úspěchy v uplynulém akademickém roce.

Letos rektor Ostravské univerzity předá ocenění v následujících kategoriích:

  • Vynikající dlouhodobá vědecko-výzkumná činnost akademických a vědeckých pracovníků Ostravské univerzity
  • Vynikající dlouhodobá vzdělávací činnost
  • Mimořádná vědecko-výzkumná činnost akademických a vědeckých pracovníků Ostravské univerzity do 35 let
  • Mimořádná vědecko-výzkumná činnost studentů Ostravské univerzity
  • Významná činnost studentů Ostravské univerzity pro občanskou společnost

Není náhodou, že Akademický den se každoročně koná v období blízkém 17. listopadu, čase, kdy si připomínáme podstatu a důležitost demokratických hodnot. Také z tohoto důvodu rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký slavnostně předá ocenění profesoru Jacquesi Rupnikovi právě za zásluhy o svobodu a demokracii. Tuto cenu doposud převzali premiér Petr Fiala, polský publicista a historik Adam Michnik či český spisovatel, publicista a historik Petr Pithart.

Vítězka Vševěda Eva Bílková: Je důležité vysvětlovat lidem, jak funguje příroda, aby ji neničili

Součástí Akademického dne je také zajímavý doprovodný program. Originální přednášky ve stylu TEDx přednesou vítězka popularizační soutěže Český Vševěd a doktorandka Přírodovědecké fakulty OU Eva Bílková a doktorka Hana Cisovská, vedoucí divadelního souboru OSUd, z Pedagogické fakulty OU. Společně se také zaposloucháme do tónů hobojového souboru složeného z bývalých i současných studentů profesora Dušana Foltýna z Fakulty umění OU.

Po skončení oficiální části programu jste srdečně zváni na drobné občerstvení a sklenku dobrého vína.