Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„30 let učím přírodovědné předměty a vím, že mnozí žáci v sobě mají genius, který je utlačován, protože systém za jejich schopnostmi pokulhává,“ říká doc. Jana Škrabánková, vedoucí Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) Ostravské univerzity.
Nadaní žáci totiž mnohdy nejsou tak soustředění jako jejich průměrní vrstevníci, zapomínají v sešitě dodržovat okraje či podtrhovat nadpis zeleně. Jejich talent tak často utichá v závalu poznámek.
VCEN se proto rozhodl ve spolupráci s vědci z jiných institucí dát věci do pohybu: Připravuje projekt, jehož výsledky posunou celé Česko: Měl by přinést nástroj, který umožní tyto nadané žáky identifikovat už v předškolním věku, aby jejich vzdělávání bylo přizpůsobeno podobně, jako u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Také budou vytvořeny materiály pro školní psychology, rodiče i učitele, které jim pomohou pochopit práci s nadanými dětmi.
Centrum si uvědomuje, že pro velký dopad jejich snah je třeba pojmout celý projekt moderně. „Tvrdá data pro výzkum budeme získávat mimo jiné i eye-trackingem – metodou, pomocí níž zaznamenáváme pohyb očí po textu, například nakolik se dítě vrací, čeho si všímá jako první, a podobně. V moderním stylu budeme projekt také propagovat: třeba pomocí virálních videí,“ uvádí Jana Škrabánková s tím, že nadané děti mají často umělecké sklony a i tuto oblast ve svém výzkumu zohlední.
Další zárukou celorepublikového dopadu je právě aktivita docentky Škrabánkové v tomto projektu: je členka několika komisí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a působí i v České pedagogické společnosti.
FOTO: Tereza Gerthnerová