Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Ostravská univerzita vyniká svým mladým duchem, přívětivostí, osobním přístupem a otevřeností. Vytváří pro své studenty prostředí, které je motivuje a umožňuje jim se posouvat, pracovat na sobě. Cítím, že je to na našich absolventech čím dál více znát,“ říká rektor Ostravské univerzity Jan Lata a vyzývá všechny, kteří chtějí nejen studovat, ale hlavně jít za svým snem, aby využili poslední možnosti podat si přihlášku ke studiu na Ostravské univerzitě pro akademický rok 2019/2020.
Druhá a mimořádná kola přijímacího řízení otevírá například Přírodovědecká fakulta, a to v oborech, jako je Matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Softwarové systémy, Biofyzika, Fyzika nanostruktur, Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie a geoinformatika či Ochrana a tvorba krajiny. Více informací o nabízených oborech najdou zájemci na webu PřF OU.
Na Pedagogické fakultě bylo také vypsáno mimořádné přijímací řízení do programu Angličtina se zaměřením na vzdělávání. Jde o sdružené studium (dříve dvouoborové) a angličtina se tak dá zkombinovat například s českým jazykem, hudební výchovou, informačními a komunikačními technologiemi, matematikou, občanskou, tělesnou, výtvarnou či technickou výchovou nebo výchovou ke zdraví. Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia najdou zájemci zde, do magisterského zde.
Filozofická fakulta bude s největší pravděpodobností také vypisovat druhá kola přijímacího řízení. Na jaké konkrétní studijní programy bude nabírat další zájemce, ale bude jasné až začátkem července. Zájemci o studium oborů na Filozofické fakultě (jejich seznam je k dispozici na webu fakulty zde).
Fakulta sociálních studií bude dodatečné přijímací řízení vyhlašovat v nejbližších dnech, a to na bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče (prezenční forma) a navazující magisterský studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace (kombinovaná forma studia). Zájemci mohou sledovat aktuality na webu fakulty (www.fss.osu.cz). Přijímací zkouška proběhne 2. 9. 2019.
Fakulta umění ani Lékařská fakulta druhá kola přijímacího řízení nevypisuje, avšak v současnosti je ještě možnost přihlásit se k doktorskému studiu (do 15. května) nebo ke studiu Fyzioterapie v anglickém jazyce (do 30. června).