Hned od rána zaplnili studenti velkou část dvora uprostřed budovy Pedagogické fakulty OU na ulici Fráni Šrámka, aby si poslechli jednotlivé vstupy akademiků a studentů, které moderovala Tereza Čapandová. Prváci měli možnost seznámit se s děkanem PdF OU, Danielem Jandačkou, garanty studijních programů a studenty z vyšších ročníků. Celý slavnostní úvod byl zakončen imatrikulačním slibem nových studentů.

Poté bylo živo u stánku Erasmus+, kde studenti projevili zájem o výjezd do zahraničí. Pozornost však věnovali i konzultaci s členy studijního oddělení nebo Univerzitní knihovny v respiriu hned vedle stánku s kávou. Čerství vysokoškoláci si odnesli mnoho informací především z připravených prezentací pro studijní začátky na univerzitě. Souběžně probíhaly individuální setkání přímo na katedrách, kde byli k dispozici vyučující i starší studenti. Seznámili se tak s fakultním prostředím a pobavili se s budoucími spolužáky a vyučujícími.

Po oficiálním ukončení adaptačního kurzu dorazila spousta studentů na ulici Varenská, kde pokračovalo přátelské setkání pro všechny prváky Pedagogické fakulty OU. Připravené byly různé sporty, hry a dokonce i divadlo. O pořádnou dávku zábavy se postarala divadelní skupina OSUd, která byla založena přímo na Pedagogické fakultě OU, a vymyká se tím, že zapojuje diváky do představení. Zkrátka, kdo chyběl, přišel o hodně!